artykuł nr 1

Załączniki:
Uchwała Nr VII/52/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klwów.22 KB
Uchwała Nr VII/51/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu25 KB
Uchwała Nr VII/50/2003 w sprawie zmian w budżecie135 KB
Uchwała Nr VII/49/2003 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw gminy Klwów970 KB
Uchwała Nr VII/48/2003 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu zagospodarowanie przestrzennego21 KB
Uchwała Nr VII/47/2003 w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i nieruchomości364 KB
Uchwała Nr VII/46/2003 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej22 KB
Uchwała Nr VII/45/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów22 KB
Uchwała Nr VII/44/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 200496 KB
Uchwała Nr VII/43/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 200432 KB
Uchwała Nr VII/42/2003 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży derwna do wymiaru podatku leśnego na 2004 r.21 KB
Uchwała Nr VII/41/2003 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do wymiaru popdatku rolnego na 2004 r.21 KB
Uchwała Nr VI/40/2003 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia publicznego Przedszkola Samorządowego w Klwowie.21 KB
Uchwała Nr VI/39/2003 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy.973 KB
Uchwała Nr VI/38/2003 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.22 KB
Uchwała Nr VI/37/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Klwów21 KB
Uchwała Nr VI/36/2003 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie49 KB
Uchwała Nr VI/35/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 51 KB
Uchwała Nr VI/34/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. 92 KB
Uchwała Nr V/33/2003 zmiana uchwały w sprawie zarządzenia podoru w drodze inkasa22 KB
Uchwała Nr V/32/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003 41 KB
Uchwała Nr V/31/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003 159 KB
Uchwała Nr IV/30/2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy22 KB
Uchwała Nr IV/29/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003 26 KB
Uchwała Nr IV/28/2003 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003 39 KB
Uchwała Nr IV/27/2003 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Klwowie na rok 2003 66 KB
Uchwała Nr IV/26/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego ... 23 KB
Uchwała Nr IV/25/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedarzy napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu....30 KB
Uchwała Nr IV/24/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tyt. poboru podatków stanowiących dochód gminy24 KB
Uchwała Nr IV/23/2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 42 KB
Uchwała Nr IV/22/2003 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Klwów223 KB
Uchwała Nr III/18/2003 w sprawie zezwolenia dla Wójta na używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych 21 KB
Uchwała Nr IV/21/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolotorium Wójtowi Gminy Klwów za 2002 r.187 KB
Uchwała Nr III/20/2003 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Klwowie do dokonania czynnościw sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy20 KB
Uchwała Nr III/19/2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków94 KB
Uchwała Nr III/17/2003 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych35 KB
Uchwała Nr III/16/2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.237 KB
Uchwała Nr III/15/2003 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2003 r.126 KB