Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Uwaga! W treści załącznika Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych, zostały poprawione oczywiste omyłki pisarskie. Nowa poprawna wersja została załączona do załączników postępowania.

Utworzony: 2021-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 15:39

2. Działalność regulowana

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r i nakłada na gminę obowiązek sto...

Utworzony: 2012-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 09:23

3. Rok 2021

Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaś...

Utworzony: 2021-08-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 15:03

4. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno przy dr...

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna – Kłudno przy drogach gminnych – etap I" 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego przy drogach gminnych, w miejscowości Głuszyna i Kłudno, w skład której wchodzi: linia kablowa zasilająca, szafa kablowa, słupy oświetleniowe wraz z fundamentami betonowymi...

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 15:27

5. Rok 2021

Budowa skateparku w miejscowości Kłudno

Utworzony: 2021-09-15 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 13:58

6. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-05 09:33

7. Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2021-10-04 | Zmodyfikowany: 2021-10-04 12:15

8. Transmisje Obrad Rady Gminy

Transmisje Obrad Rady Gminy

Transmisje Obrad Rady Gminy

Utworzony: 2021-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-10-01 08:58

9. Aktualne

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BOROWEJ WOLI

Znak sprawy RPŚ.I.6840.02.2021 Klwów, dnia 17.09.2021 r. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31). WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BOROWEJ WO...

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-09-17 14:03

10. Aktualne

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DRĄŻNO

Znak sprawy RPŚ.I.6840.03.2021 Klwów, dnia 17.09.2021 r. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31). WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DRĄŻNO, ST...

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-09-17 14:01

11. Aktualne

I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j. z dnia 2014.10.31). WÓJT GMINY KLWÓW OGŁASZA I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KLWOWIE, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KLWÓW Oznaczenie nieruchomości ...

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 15:05

12. Aktualne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 13:19

13. Decyzje

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kablowej oświetlenia drogowe...

Utworzony: 2021-08-30 | Zmodyfikowany: 2021-08-30 10:41

14. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZYSUSKIEGO

Utworzony: 2021-08-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-05 10:56

15. Aktualne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 09:58

16. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe z 2021 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2021 r. Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Klwów z 2021 r. Jerzy Sieczak- Przewodniczący Radny oświadczenie Tadeusz Zalewski- Zastępca Przewodniczącego Radny oświadczenie Andrzej Sobczak - Radny oświadczenie Zygmunt Kopczyński - Radny oświadczenie Monika Lichowska - Radny oświadczenie Maciej Furmański - Radny oświadczenie Andrzej Lerka - Radny oświadczenie Andrzej Przyborek - Radny oświadczenie Tom...

Utworzony: 2021-06-11 | Zmodyfikowany: 2021-07-12 09:03

17. Ogłoszenia

Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży w formach stacjon...

Klwów; 08.06.2021 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ) oraz Uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi dz...

Utworzony: 2021-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 14:43

18. Aktualne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ic...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego.

Utworzony: 2021-06-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-22 07:40

19. Rok 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r. Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2021 w w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Klwów na lata 2021-2023. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego doch...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-06-21 15:01

20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o dowodach osobistych. 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - o ewidencji ludności. 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-06-16 10:20