Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r.

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r. Druki do pobrania: Podatek leśny informacja o lasach (IL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podl...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 07:45

2. Rok 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020" Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:32

3. Ogłoszenia

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:19

4. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:15

5. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 10:59

6. Rok 2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 587421-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 12:45

7. Decyzje

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 09:03

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie Adres 26 - 415 Klwów ul. Opoczyńska 35 pok. Nr 15, 16, 17 Kierownik GOPS Anna Rokicka /048/ 671 00 10 wew. 24 Pracownik socjalny Urszula Nowak /048/ 671 00 10 wew. 23 Pracownik socjalny Anna Drużyńska /048/ 671 00 10 wew. 23 Inspektor ds. świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych Dorota Sokołowska /048/ 671 00 10 wew. 26

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:24

9. Aktualne

Przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Brak aktualnych ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości.

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:18

10. Rok 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r. Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym Zarządzenie Zarządzenie...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 12:21

11. Rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Skałban- Inspekrota w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak - Aspiranta pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji ds. brakowania ...

Utworzony: 2013-02-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 08:52

12. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 13:48

13. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 13:46

14. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 r.

Podatki i opłaty obowiązujące w 2020 r. Druki do pobrania: Podatek leśny informacja o lasach (IL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podl...

Utworzony: 2021-01-07 | Zmodyfikowany: 2021-01-07 10:19

15. Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych

Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Utworzony: 2020-12-17 | Zmodyfikowany: 2021-01-05 15:17

16. Rok 2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776989-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 11:44

17. Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 11:09

18. Rok 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów

Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776788-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-12-31 10:54

19. Rok 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie w BZP nr nr 761835-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Utworzony: 2020-12-03 | Zmodyfikowany: 2020-12-29 15:48

20. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów...

Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia.

Utworzony: 2020-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-12-14 14:39