Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Klwów; 03.02.2021 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, z późn.zm..) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2020 poz.1057 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Klwów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadz...

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 09:39

2. Rok 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r. Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 5/202...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 09:11

3. Rok 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Klwów pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w p...

Utworzony: 2015-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 11:46

4. Rok 2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776989-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 15:26

5. Obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 08:10

6. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekazuje: Komunikat Centralnego Biura Spisowego Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Z polecenia Pani Zofii Kozłowskiej Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Dnia 01.02. 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowy...

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 09:36

7. Rok 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r. Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3A/20...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2021-02-05 08:55

8. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 13:58

9. Decyzje

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 14:45

10. Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 11:30

11. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 r.

Podatki i opłaty obowiązujące w 2021 r. Druki do pobrania: Podatek leśny informacja o lasach (IL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podl...

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 10:34

12. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r.

Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 r. Druki do pobrania: Podatek leśny informacja o lasach (IL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3) deklaracja na podatek leśny (DL-1) załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podl...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 07:45

13. Rok 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r. Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020" Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:32

14. Ogłoszenia

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:19

15. Kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r. Sesja I z dnia 19 listopada 2018 r. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwów. uchwała Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Klwów oraz ustaleniu jej składu osobowego. uchwała Uchwała Nr ...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:15

16. Rok 2019

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia

ZAMAWIAJĄCY Gmina Klwów ul. Opoczyńska 35 26-415 Klwów Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia” Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 587421-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 12:45

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie Adres 26 - 415 Klwów ul. Opoczyńska 35 pok. Nr 15, 16, 17 Kierownik GOPS Anna Rokicka /048/ 671 00 10 wew. 24 Pracownik socjalny Urszula Nowak /048/ 671 00 10 wew. 23 Pracownik socjalny Anna Drużyńska /048/ 671 00 10 wew. 23 Inspektor ds. świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych Dorota Sokołowska /048/ 671 00 10 wew. 26

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:24

18. Aktualne

Przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Brak aktualnych ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości.

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 08:18

19. Rok 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r. Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku. Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym Zarządzenie Zarządzenie...

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 12:21

20. Rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Skałban- Inspekrota w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak - Aspiranta pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji ds. brakowania ...

Utworzony: 2013-02-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 08:52