Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1497
   Dane podstawowe198900
   Godziny urzędowania6582
   Struktura i organizacja10749
Organy
   Wójt Gminy10078
     Kompetencje2952
   Sekretarz4711
   Skarbnik6465
   Rada Gminy10258
     Przewodniczący Rady2957
   Transmisja Obrad Rady Gminy1362
   Komisje Rady6535
   Referaty Urzędu9315
   Samodzielne stanowiska8542
Prawo Lokalne
   Statut8403
   Regulamin5536
   Ogłoszenia52132
   Budżet7054
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031394
     Rok 20031354
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031294
     Rok 20041261
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041344
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041176
     Rok 20051392
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051354
     Rok 20061718
     Rok 20071686
     Rok 20081533
     Rok 20091562
     Rok 20101538
     Rok 20111360
     Rok 20121147
     Rok 20131124
   Uchwały15136
     Kadencja 2018-20234473
     Kadencja 2014-20185971
     Kadencja 2010-20145719
     Rok 20102894
     Rok 20092866
     Rok 20082817
     Rok 20072875
     Rok 20063271
     Rok 20052402
     Rok 20042228
     Rok 20032576
     Rok 20021978
   Transmisje Obrad Rady Gminy 142
   Zarządzenia8072
     Rok 20043140
     Rok 20053394
     Rok 20062200
     Rok 20072755
     Rok 20081978
     Rok 20092676
     Rok 20102519
     Rok 20112423
     Rok 20122901
     Rok 20131551
     Rok 20141685
     Rok 20159286
     Rok 2016875
     Rok 2017839
     Rok 2018597
     Rok 2019500
     Rok 2020520
      Rok 2021514
     Rok 202298
   Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy8864
   Podatki i opłaty lokalne5706
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1430
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1379
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1311
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1243
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1218
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1261
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku914
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku915
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku820
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku328
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku360
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku485
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku125
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku298
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku239
   Protokoły6208
     Kadencja 2010-20142046
   Obwieszczenia37133
   Informacje2759
   Decyzje18204
   Kontrola zarządcza3019
   Działalność regulowana3172
   Konsultacje społeczne105
Zamówienia Publiczne
   Przetargi6764
     Rok 2022957
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia328
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap183
    ›    Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4179
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia227
    ›    Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów246
     Rok 20213012
     Rok 202010421
     Rok 201914177
     Rok 2017-2018273533
    ›    Rok 20035103
     Zamknięte10135
    ›    Rok 20046479
    ›    Rok 20056045
    ›    Rok 20068112
    ›    Rok 200713496
    ›    Rok 20084847
    ›    Rok 20094618
    ›    Rok 20105708
    ›    Rok 20114878
    ›    Rok 20124204
    ›    Rok 20131836
    ›    Rok 20141743
    ›    Rok 20151221
    ›    Rok 20161117
     Rozstrzygnięte10299
    ›    Rok 20063219
    ›    Rok 20075459
    ›    Rok 20086003
    ›    Rok 20095052
    ›    Rok 20106587
    ›    Rok 20114985
    ›    Rok 20124614
    ›    Rok 20132189
    ›    Rok 20141694
    ›    Rok 20151592
    ›    Rok 20161164
   Zapytania poza Ustawą PZP85621
     Rok 2022520
    ›    Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie157
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej85
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów39
     Rok 2021295
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 374
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej298
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów277
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku502
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych156
     Rok 202089
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku510
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł318
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów397
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 452
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku416
     Rok 201959
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 465
     Rok 2018 51
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 694
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł491
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł561
     Rok 201755
     Rok 201621991
     Rok 201514504
     Rok 201414531
   Plan zamówień publicznych 2359
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne60058
   Zamknięte 4347
     Rok 20081820
     Rok 200942380
     Rok 20101052
     Rok 20111392
     Rok 20121206
     Rok 20131393
     Rok 2014716
     Rok 2015882
     Rok 2016314
     Rok 2017493
Oferty inwestycyjne
   Aktualne23671
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony731
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1616
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1000
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą937
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1012
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia999
    ›    Sporządzenie aktu zgonu842
     Dowody osobiste745
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1156
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1238
     Meldunki624
    ›    Zameldowanie na pobyt stały814
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy983
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy966
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego856
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej533
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym511
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste447
    ›    Podział nieruchomości547
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości539
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania529
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania448
     Działalność gospodarcza639
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej910
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej777
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej841
     Zezwolenia i decyzje644
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży703
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży667
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego475
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku537
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego523
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych539
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych533
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej522
   Elektroniczna skrzynka podawcza3741
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze33321
     Aktualne16144
   Regulamin naboru4120
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1402
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191073
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191178
   Wybory Samorządowe 20182702
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152440
   Referendum 20151885
   Wybory Prezydenta 20152093
   Wybory Samorządowe 20145129
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142263
Inne
   Program Integracji Społecznej 3553
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1390
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2131
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1782
   Jednostki organizacyjne6421
    ›    Statut1970
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6716
    ›    Statut1618
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2891
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4512
    ›    Statut1176
    ›    Statut572
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie4163
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury1017
   Gospodarka odpadami687
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi307
     Akty prawne236
     Harmonogram odbioru odpadów361
     Opłaty302
     Rejestr podmiotów odbierających odpady189
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne246
     Osiągnięte poziomy recyklingu223
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych230
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny203
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi338
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych202
   Jednostki pomocnicze8776
   Majątek Gminy6502
     Rejestr skarg i wniosków275
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw324
   Oświadczenia majątkowe18744
    ›    Mirosław Blus - Wójt2424
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1801
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1934
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1624
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1606
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1573
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1622
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1873
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1929
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1534
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1514
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1554
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1546
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1605
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1445
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1540
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1575
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1599
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1500
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1591
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1828
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1721
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1799
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1779
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1588
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1622
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1665
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1528
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2764
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2174
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1634
    ›    Barbara Sołkowicz1394
    ›    Teresa Idzik1655
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1223
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1508
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1259
    ›    Danuta Oracz - Radny1381
    ›    Driusz Milczarski - Radny1260
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1308
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1338
    ›    Jarosław Lerka - Radny1348
    ›    Magdalena Stępień - Radny1542
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1296
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1302
    ›    Maria Pająk - Radny1320
    ›    Andrzej Gałek - Radny1225
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1421
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1399
    ›    Grażyna Drabikowska1380
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1280
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1326
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1722
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1437
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1274
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1233
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1562
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1095
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1329
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1404
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1235
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1326
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1208
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1709
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1284
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1205
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------998
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1422
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1296
    ›    Danuta Oracz - Radny1219
    ›    Driusz Milczarski - Radny1248
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1255
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1237
    ›    Jarosław Lerka - Radny1220
    ›    Magdalena Stępień - Radny1231
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1221
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1182
    ›    Maria Pająk - Radny1151
    ›    Andrzej Gałek - Radny1160
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1164
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1074
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1175
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1273
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1396
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4676
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2240
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1616
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1597
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1846
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1475
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1267
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1459
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1292
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1358
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1599
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1363
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1358
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1885
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1702
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1306
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1590
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1273
    ›    Danuta Oracz - Radny1311
    ›    Driusz Milczarski - Radny1325
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1332
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1314
    ›    Jarosław Lerka - Radny1303
    ›    Magdalena Stępień - Radny1632
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1391
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1249
    ›    Maria Pająk - Radny1389
    ›    Andrzej Gałek - Radny1307
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1304
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1428
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1369
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1200
    ›    Grażyna Drabikowska 1257
     Rok 20113246
     Rok 20123352
     Rok 20132062
     Rok 20143194
     Rok 20151561
     Rok 20162639
     Rok 20173243
      Rok 20181950
     Rok 20192153
     Rok 20202313
     Rok 20211849
     Rok 2007372
   Informacje nieudostępnione4798
   Dziennik Ustaw3035
   Monitor Polski2861
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego3111
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1935
   Redakcja Biuletynu4617
Łączna liczba odwiedzin:1712058