Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna1675
   Dane podstawowe202406
   Godziny urzędowania6700
   Struktura i organizacja10996
Organy
   Wójt Gminy10276
     Kompetencje2991
   Sekretarz4843
   Skarbnik6538
   Rada Gminy10498
     Przewodniczący Rady3019
   Transmisja Obrad Rady Gminy1554
   Komisje Rady6643
   Referaty Urzędu9496
   Samodzielne stanowiska8649
Prawo Lokalne
   Statut8549
   Regulamin5610
   Ogłoszenia53379
   Budżet7224
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031440
     Rok 20031390
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031346
     Rok 20041296
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041394
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041234
     Rok 20051429
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051403
     Rok 20061749
     Rok 20071729
     Rok 20081565
     Rok 20091601
     Rok 20101571
     Rok 20111392
     Rok 20121180
     Rok 20131162
   Uchwały15728
     Kadencja 2018-20234788
     Kadencja 2014-20186050
     Kadencja 2010-20145769
     Rok 20102942
     Rok 20092908
     Rok 20082866
     Rok 20072904
     Rok 20063329
     Rok 20052441
     Rok 20042264
     Rok 20032614
     Rok 20022022
   Transmisje Obrad Rady Gminy 215
   Zarządzenia8239
     Rok 20043186
     Rok 20053436
     Rok 20062259
     Rok 20072791
     Rok 20082025
     Rok 20092721
     Rok 20102590
     Rok 20112469
     Rok 20122947
     Rok 20131598
     Rok 20141727
     Rok 20159322
     Rok 2016916
     Rok 2017898
     Rok 2018638
     Rok 2019558
     Rok 2020571
      Rok 2021598
     Rok 2022202
   Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy9368
   Podatki i opłaty lokalne5873
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1470
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1417
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1341
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1285
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1260
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1297
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku947
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku948
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku857
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku364
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku395
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku522
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku164
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku351
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku347
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku36
   Protokoły6298
     Kadencja 2010-20142081
   Obwieszczenia37726
   Informacje2831
   Decyzje18533
   Kontrola zarządcza3147
   Działalność regulowana3302
   Konsultacje społeczne176
Zamówienia Publiczne
   Przetargi7396
     Rok 20221529
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia386
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap256
    ›    Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4245
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia295
    ›    Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów340
    ›    Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów167
     Rok 20213972
     Rok 202010743
     Rok 201915175
     Rok 2017-2018276189
    ›    Rok 20035231
     Zamknięte10219
    ›    Rok 20046649
    ›    Rok 20056260
    ›    Rok 20068365
    ›    Rok 200713760
    ›    Rok 20084982
    ›    Rok 20094793
    ›    Rok 20105892
    ›    Rok 20115071
    ›    Rok 20124394
    ›    Rok 20131896
    ›    Rok 20141794
    ›    Rok 20151279
    ›    Rok 20161173
     Rozstrzygnięte10392
    ›    Rok 20063281
    ›    Rok 20075587
    ›    Rok 20086174
    ›    Rok 20095202
    ›    Rok 20106779
    ›    Rok 20115184
    ›    Rok 20124798
    ›    Rok 20132248
    ›    Rok 20141760
    ›    Rok 20151648
    ›    Rok 20161235
   Zapytania poza Ustawą PZP90740
     Rok 20221654
    ›    Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie210
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej128
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów94
    ›    Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp92
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku66
     Rok 2021360
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 622
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej354
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów345
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku590
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych212
     Rok 2020142
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku581
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł387
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów457
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 508
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku482
     Rok 2019101
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 529
     Rok 2018 91
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 763
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł556
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł623
     Rok 201799
     Rok 201622075
     Rok 201514585
     Rok 201414702
   Plan zamówień publicznych 2524
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne61346
   Zamknięte 4434
     Rok 20081863
     Rok 200942477
     Rok 20101088
     Rok 20111427
     Rok 20121245
     Rok 20131432
     Rok 2014766
     Rok 2015922
     Rok 2016355
     Rok 2017549
Oferty inwestycyjne
   Aktualne25463
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony756
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1677
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1039
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą976
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1056
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1038
    ›    Sporządzenie aktu zgonu879
     Dowody osobiste777
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1212
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1278
     Meldunki657
    ›    Zameldowanie na pobyt stały855
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1020
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1005
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego896
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej571
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym550
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste483
    ›    Podział nieruchomości585
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości578
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania565
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania486
     Działalność gospodarcza665
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej943
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej816
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej873
     Zezwolenia i decyzje674
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży740
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży701
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego513
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku575
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego557
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych578
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych574
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej561
   Elektroniczna skrzynka podawcza3845
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze33852
     Aktualne16390
   Regulamin naboru4199
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej10461
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191140
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191242
   Wybory Samorządowe 20182767
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152504
   Referendum 20151963
   Wybory Prezydenta 20152149
   Wybory Samorządowe 20145204
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142334
Inne
   Program Integracji Społecznej 3615
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1435
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2190
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1819
   Jednostki organizacyjne6518
    ›    Statut2018
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6839
    ›    Statut1668
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2953
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4597
    ›    Statut1219
    ›    Statut603
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie4679
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury1084
   Gospodarka odpadami865
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi362
     Akty prawne282
     Harmonogram odbioru odpadów504
     Opłaty378
     Rejestr podmiotów odbierających odpady233
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne312
     Osiągnięte poziomy recyklingu268
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych314
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny256
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi448
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych252
   Jednostki pomocnicze9000
   Majątek Gminy6621
     Rejestr skarg i wniosków300
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw354
   Oświadczenia majątkowe19337
    ›    Mirosław Blus - Wójt2479
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1844
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1977
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1660
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1646
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1619
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1673
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1933
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1993
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1577
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1552
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1599
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1583
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1667
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1485
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1583
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1613
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1641
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1552
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1647
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1878
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1783
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1851
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1821
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1630
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1671
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1707
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1565
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2877
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2253
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1676
    ›    Barbara Sołkowicz1447
    ›    Teresa Idzik1700
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1268
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1563
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1305
    ›    Danuta Oracz - Radny1417
    ›    Driusz Milczarski - Radny1297
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1354
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1376
    ›    Jarosław Lerka - Radny1392
    ›    Magdalena Stępień - Radny1582
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1338
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1345
    ›    Maria Pająk - Radny1365
    ›    Andrzej Gałek - Radny1265
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1456
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1454
    ›    Grażyna Drabikowska1424
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1319
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1371
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1773
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1477
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1311
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1274
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1632
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1135
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1375
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1461
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1277
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1361
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1262
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1754
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1324
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1241
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1470
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1331
    ›    Danuta Oracz - Radny1259
    ›    Driusz Milczarski - Radny1284
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1295
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1278
    ›    Jarosław Lerka - Radny1263
    ›    Magdalena Stępień - Radny1282
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1272
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1217
    ›    Maria Pająk - Radny1190
    ›    Andrzej Gałek - Radny1202
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1199
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1112
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1225
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1312
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1441
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4953
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2285
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1665
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1640
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej2203
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1515
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1307
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1506
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1339
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1420
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1654
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1421
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1412
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1975
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1789
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1356
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1169
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1636
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1316
    ›    Danuta Oracz - Radny1359
    ›    Driusz Milczarski - Radny1374
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1381
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1362
    ›    Jarosław Lerka - Radny1352
    ›    Magdalena Stępień - Radny1684
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1459
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1294
    ›    Maria Pająk - Radny1450
    ›    Andrzej Gałek - Radny1351
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1360
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1474
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1413
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1242
    ›    Grażyna Drabikowska 1303
     Rok 20113318
     Rok 20123410
     Rok 20132104
     Rok 20143252
     Rok 20151611
     Rok 20162693
     Rok 20173306
      Rok 20182006
     Rok 20192213
     Rok 20202389
     Rok 20212385
     Rok 2007394
   Informacje nieudostępnione4873
   Dziennik Ustaw3102
   Monitor Polski2928
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego3210
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych2074
   Redakcja Biuletynu4705
Łączna liczba odwiedzin:1770443