Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna2032
   Dane podstawowe209770
   Godziny urzędowania6934
   Struktura i organizacja11426
Organy
   Wójt Gminy10731
     Kompetencje3060
   Sekretarz5074
   Skarbnik6714
   Rada Gminy10855
     Przewodniczący Rady3111
   Transmisja Obrad Rady Gminy1863
   Komisje Rady6799
   Referaty Urzędu9900
   Samodzielne stanowiska8873
Prawo Lokalne
   Statut8807
   Regulamin5762
   Ogłoszenia57242
   Budżet7443
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031527
     Rok 20031452
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031433
     Rok 20041360
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041480
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041323
     Rok 20051492
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051491
     Rok 20061810
     Rok 20071793
     Rok 20081625
     Rok 20091660
     Rok 20101639
     Rok 20111460
     Rok 20121249
     Rok 20131236
   Opinie RIO98
   Uchwały16150
     Kadencja 2018-20235429
     Kadencja 2014-20186190
     Kadencja 2010-20145872
     Rok 20103023
     Rok 20092986
     Rok 20082939
     Rok 20072974
     Rok 20063438
     Rok 20052503
     Rok 20042339
     Rok 20032683
     Rok 20022120
   Transmisje Obrad Rady Gminy 352
   Zarządzenia8541
     Rok 20043264
     Rok 20053513
     Rok 20062352
     Rok 20072868
     Rok 20082098
     Rok 20092797
     Rok 20102691
     Rok 20112561
     Rok 20123022
     Rok 20131696
     Rok 20141821
     Rok 20159477
     Rok 20161006
     Rok 2017995
     Rok 2018721
     Rok 2019653
     Rok 2020662
      Rok 2021869
     Rok 2022412
     Rok 2023181
   Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy10841
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 2023 rok427
   Podatki i opłaty lokalne6113
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1546
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1490
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1406
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1352
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1347
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1370
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku1012
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku1018
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku927
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku439
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku473
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku601
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku226
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku466
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku456
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku225
   Protokoły6473
     Kadencja 2010-20142144
   Obwieszczenia39232
   Informacje2983
   Decyzje19112
   Kontrola zarządcza3462
   Działalność regulowana3496
   Konsultacje społeczne304
Zamówienia Publiczne
   Przetargi8826
     Rok 20231358
    ›    Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klwów619
    ›    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klwów oraz Głuszyna432
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów223
     Rok 20222721
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia477
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap348
    ›    Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4322
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia390
    ›    Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów453
    ›    Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów297
     Rok 20214313
     Rok 202011265
     Rok 201915599
     Rok 2017-2018277706
    ›    Rok 20035451
     Zamknięte10369
    ›    Rok 20046940
    ›    Rok 20056654
    ›    Rok 20068811
    ›    Rok 200714344
    ›    Rok 20085236
    ›    Rok 20095124
    ›    Rok 20106252
    ›    Rok 20115407
    ›    Rok 20124761
    ›    Rok 20132012
    ›    Rok 20141911
    ›    Rok 20151385
    ›    Rok 20161276
     Rozstrzygnięte10559
    ›    Rok 20063382
    ›    Rok 20075811
    ›    Rok 20086471
    ›    Rok 20095454
    ›    Rok 20107116
    ›    Rok 20115529
    ›    Rok 20125133
    ›    Rok 20132353
    ›    Rok 20141869
    ›    Rok 20151743
    ›    Rok 20161357
   Zapytania poza Ustawą PZP93320
     Rok 2023414
    ›    Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag106
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów81
    ›    Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłudnie43
     Rok 20223098
    ›    Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie287
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej201
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów171
    ›    Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp185
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku169
     Rok 2021449
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 880
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej440
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów450
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku700
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych299
     Rok 2020224
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku691
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł492
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów550
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 601
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku578
     Rok 2019183
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 628
     Rok 2018 164
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 885
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł655
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł733
     Rok 2017172
     Rok 201622160
     Rok 201514732
     Rok 201414930
   Plan zamówień publicznych 2845
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne64718
   Zamknięte 4589
     Rok 20081939
     Rok 200942613
     Rok 20101160
     Rok 20111497
     Rok 20121311
     Rok 20131513
     Rok 2014835
     Rok 2015986
     Rok 2016421
     Rok 2017634
Oferty inwestycyjne
   Aktualne25683
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony830
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1816
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1117
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1053
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1136
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1155
    ›    Sporządzenie aktu zgonu967
     Dowody osobiste836
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1342
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1368
     Meldunki709
    ›    Zameldowanie na pobyt stały941
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1120
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1084
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego979
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej655
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym630
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste566
    ›    Podział nieruchomości665
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości663
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania646
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania565
     Działalność gospodarcza715
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej1023
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej898
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej950
     Zezwolenia i decyzje735
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży817
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży784
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego591
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku657
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego639
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych656
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych660
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej642
   Elektroniczna skrzynka podawcza4045
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze34747
     Aktualne16773
   Regulamin naboru4346
Wybory
   Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2023126
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023505
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej10669
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191337
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191379
   Wybory Samorządowe 20182915
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152630
   Referendum 20152087
   Wybory Prezydenta 20152255
   Wybory Samorządowe 20145355
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142461
Inne
   Program Integracji Społecznej 3744
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1535
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2311
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1917
   Jednostki organizacyjne6677
    ›    Statut2107
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie7071
    ›    Statut1764
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie3070
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4718
    ›    Statut1311
    ›    Statut671
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie5293
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury1205
   Gospodarka odpadami1073
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi486
     Akty prawne370
     Harmonogram odbioru odpadów705
     Opłaty488
     Rejestr podmiotów odbierających odpady316
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne394
     Osiągnięte poziomy recyklingu345
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych459
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny336
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi574
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych333
   Jednostki pomocnicze9392
   Majątek Gminy9217
     Rejestr skarg i wniosków353
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw403
   Oświadczenia majątkowe20405
    ›    Mirosław Blus - Wójt2613
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1936
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik2088
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1750
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1736
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1713
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1781
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady2072
    ›    6. Szambor Jacek- Radny2109
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1682
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1633
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1694
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1675
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1777
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1581
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1672
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1708
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1743
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1642
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1735
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1996
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1889
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1967
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie2150
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1728
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1783
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1797
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1666
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3342
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2393
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1771
    ›    Barbara Sołkowicz1541
    ›    Teresa Idzik1802
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1355
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1676
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1393
    ›    Danuta Oracz - Radny1510
    ›    Driusz Milczarski - Radny1379
    ›    Jarosław Rokicki - Radny2811
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1467
    ›    Jarosław Lerka - Radny1481
    ›    Magdalena Stępień - Radny1690
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1436
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1437
    ›    Maria Pająk - Radny1458
    ›    Andrzej Gałek - Radny1366
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1552
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1553
    ›    Grażyna Drabikowska1530
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1429
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1475
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1882
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1569
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1401
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1369
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1751
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1237
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1493
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1572
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1375
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1457
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1380
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1862
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1430
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1335
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1570
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1421
    ›    Danuta Oracz - Radny1364
    ›    Driusz Milczarski - Radny1368
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1393
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1377
    ›    Jarosław Lerka - Radny1365
    ›    Magdalena Stępień - Radny1382
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1365
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1314
    ›    Maria Pająk - Radny1276
    ›    Andrzej Gałek - Radny1286
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1293
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1194
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1317
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1396
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1543
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy5515
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2391
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1773
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1742
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej2310
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1608
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1410
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1604
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1447
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1560
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1793
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1551
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1536
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska2157
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1933
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1463
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1265
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1759
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1432
    ›    Danuta Oracz - Radny1457
    ›    Driusz Milczarski - Radny1481
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1535
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1462
    ›    Jarosław Lerka - Radny1463
    ›    Magdalena Stępień - Radny1793
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1568
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1392
    ›    Maria Pająk - Radny1560
    ›    Andrzej Gałek - Radny1449
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1484
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1579
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1513
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1336
    ›    Grażyna Drabikowska 1412
     Rok 20113444
     Rok 20123544
     Rok 20132184
     Rok 20143350
     Rok 20151708
     Rok 20162800
     Rok 20173426
      Rok 20182237
     Rok 20192333
     Rok 20202541
     Rok 20213023
     Rok 2022754
     Rok 2023542
     Rok 2007447
   Informacje nieudostępnione4992
   Dziennik Ustaw3234
   Monitor Polski3050
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego3371
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych2336
   Redakcja Biuletynu4842
Łączna liczba odwiedzin:1858931