Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna2357
   Dane podstawowe215319
   Godziny urzędowania7169
   Struktura i organizacja11809
Organy
   Wójt Gminy11319
     Kompetencje3097
   Sekretarz5286
   Skarbnik7047
   Rada Gminy11389
     Przewodniczący Rady3219
   Transmisja Obrad Rady Gminy2591
   Komisje Rady6991
   Referaty Urzędu10355
   Samodzielne stanowiska9096
Prawo Lokalne
   Statut9061
   Regulamin5929
   Ogłoszenia59130
   Budżet7690
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031578
     Rok 20031494
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031488
     Rok 20041402
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041525
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041372
     Rok 20051531
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051535
     Rok 20061850
     Rok 20071835
     Rok 20081664
     Rok 20091691
     Rok 20101676
     Rok 20111493
     Rok 20121285
     Rok 20131267
   Opinie RIO266
   Sprawozdania budżetowe101
   Uchwały16516
     Kadencja 2018-20235856
     Kadencja 2014-20186316
     Kadencja 2010-20145941
     Rok 20103071
     Rok 20093030
     Rok 20082987
     Rok 20073020
     Rok 20063489
     Rok 20052543
     Rok 20042389
     Rok 20032729
     Rok 20022168
   Transmisje Obrad Rady Gminy 505
   Zarządzenia8756
     Rok 20043314
     Rok 20053560
     Rok 20062394
     Rok 20072916
     Rok 20082145
     Rok 20092842
     Rok 20102737
     Rok 20112607
     Rok 20123075
     Rok 20131740
     Rok 20141870
     Rok 20159518
     Rok 20161061
     Rok 20171041
     Rok 2018776
     Rok 2019711
     Rok 2020712
      Rok 2021962
     Rok 2022507
     Rok 2023298
     Rok 202484
   Plan Zagospodarowania, Studium, Regulaminy, Programy11780
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 2023 rok578
   Podatki i opłaty lokalne6353
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1577
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1521
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1448
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1397
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1386
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1408
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku1043
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku1061
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku969
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku481
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku521
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku655
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 roku270
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 roku555
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 roku501
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku298
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2024 roku148
   Protokoły6622
     Kadencja 2010-20142184
   Obwieszczenia40157
   Informacje3142
   Decyzje19443
   Kontrola zarządcza3664
   Działalność regulowana3626
   Konsultacje społeczne616
Zamówienia Publiczne
   Przetargi10401
     Rok 20241446
    ›    Budowa budynku Centrum Usług leczniczych, rehabilitacyjnych i kulturalnych612
    ›    Rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Klwów531
    ›    Remont budynku Świetlicy w Klwowie - przetarg powtórzony233
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów - II etap228
     Rok 20232133
    ›    Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klwów731
    ›    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klwów oraz Głuszyna533
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów291
     Rok 20222852
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia528
    ›    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów - II etap400
    ›    Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4362
    ›    Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia461
    ›    Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klwów513
    ›    Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów394
     Rok 20214425
     Rok 202011545
     Rok 201915701
     Rok 2017-2018277958
    ›    Rok 20035586
     Zamknięte10527
    ›    Rok 20047138
    ›    Rok 20056930
    ›    Rok 20069121
    ›    Rok 200714734
    ›    Rok 20085388
    ›    Rok 20095315
    ›    Rok 20106488
    ›    Rok 20115638
    ›    Rok 20125010
    ›    Rok 20132103
    ›    Rok 20141962
    ›    Rok 20151449
    ›    Rok 20161379
     Rozstrzygnięte10717
    ›    Rok 20063449
    ›    Rok 20075959
    ›    Rok 20086684
    ›    Rok 20095620
    ›    Rok 20107381
    ›    Rok 20115731
    ›    Rok 20125333
    ›    Rok 20132414
    ›    Rok 20141939
    ›    Rok 20151810
    ›    Rok 20161451
   Zapytania poza Ustawą PZP93813
     Rok 20231131
    ›    Usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag170
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów158
    ›    Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłudnie263
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2024 roku130
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2024 roku - postępowanie powtórzone72
     Rok 20223231
    ›    Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie331
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej243
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów238
    ›    Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kWp236
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku284
     Rok 2021507
    ›    Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Głuszyna - Kłudno 939
    ›    Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej497
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów530
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku771
    ›    Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych344
     Rok 2020276
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku754
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł569
    ›    Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów610
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 670
    ›    Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku642
     Rok 2019220
    ›    Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 685
     Rok 2018 211
    ›    Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 997
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł726
    ›    Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł817
     Rok 2017215
     Rok 201622218
     Rok 201514807
     Rok 201415116
   Plan zamówień publicznych 3193
Gospodarka nieruchomościami
   Aktualne67017
   Zamknięte 4837
     Rok 20081977
     Rok 200942697
     Rok 20101210
     Rok 20111542
     Rok 20121359
     Rok 20131549
     Rok 2014871
     Rok 20151029
     Rok 2016466
     Rok 2017680
     Rok 201834
Oferty inwestycyjne
   Aktualne25981
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony862
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1891
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1156
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą1097
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1192
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1202
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1010
     Dowody osobiste865
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1388
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1403
     Meldunki735
    ›    Zameldowanie na pobyt stały987
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1164
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy1119
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1013
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej695
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym668
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste605
    ›    Podział nieruchomości709
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości699
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania686
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania604
     Działalność gospodarcza740
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej1061
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej937
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej987
     Zezwolenia i decyzje774
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży856
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży820
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego629
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku694
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego673
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych703
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych695
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej679
   Elektroniczna skrzynka podawcza4185
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze35929
   Regulamin naboru4506
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024261
   Wybory Samorządowe 20242205
   Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2023263
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023644
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej10895
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 20191484
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191617
   Wybory Samorządowe 20183068
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152764
   Referendum 20152411
     Wybory Samorządowe 202439
   Wybory Prezydenta 20152413
   Wybory Samorządowe 20145495
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142584
Inne
   Raport o stanie gminy 42
   Program Integracji Społecznej 3881
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1573
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2374
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1960
   Jednostki organizacyjne7050
    ›    Statut2171
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie7249
    ›    Statut1820
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie3121
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4814
    ›    Statut1369
    ›    Statut719
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie5672
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury1416
   Gospodarka odpadami1257
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi539
     Akty prawne407
     Harmonogram odbioru odpadów964
     Opłaty556
     Rejestr podmiotów odbierających odpady358
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne442
     Osiągnięte poziomy recyklingu396
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych522
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny373
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi668
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych377
   Jednostki pomocnicze9802
   Majątek Gminy9502
     Rejestr skarg i wniosków382
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw425
   Oświadczenia majątkowe21341
    ›    Mirosław Blus - Wójt2693
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1981
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik2132
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1809
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1813
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1752
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1827
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady2161
    ›    6. Szambor Jacek- Radny2158
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1726
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1672
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1730
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1718
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1815
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1626
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1718
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1759
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1789
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1674
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1779
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie2057
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1931
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie2014
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie2194
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1772
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1841
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1839
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1708
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy4896
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2458
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1824
    ›    Barbara Sołkowicz1592
    ›    Teresa Idzik1865
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1399
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1726
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1432
    ›    Danuta Oracz - Radny1557
    ›    Driusz Milczarski - Radny1414
    ›    Jarosław Rokicki - Radny2870
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1507
    ›    Jarosław Lerka - Radny1526
    ›    Magdalena Stępień - Radny1734
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1477
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1477
    ›    Maria Pająk - Radny1505
    ›    Andrzej Gałek - Radny1420
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1597
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1600
    ›    Grażyna Drabikowska1574
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1476
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1541
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1930
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1616
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1441
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1419
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1804
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 1281
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1552
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1625
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1425
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1491
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1417
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1918
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1470
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1384
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1156
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1614
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1465
    ›    Danuta Oracz - Radny1410
    ›    Driusz Milczarski - Radny1413
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1433
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1418
    ›    Jarosław Lerka - Radny1412
    ›    Magdalena Stępień - Radny1437
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1408
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1358
    ›    Maria Pająk - Radny1317
    ›    Andrzej Gałek - Radny1322
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1334
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1257
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1374
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1440
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1590
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy5842
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2447
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1830
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1784
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej2357
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1653
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1456
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1652
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1497
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1645
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1869
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1620
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1596
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska2333
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 2006
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1517
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1310
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1817
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1481
    ›    Danuta Oracz - Radny1505
    ›    Driusz Milczarski - Radny1529
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1593
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1511
    ›    Jarosław Lerka - Radny1526
    ›    Magdalena Stępień - Radny1840
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1618
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1449
    ›    Maria Pająk - Radny1605
    ›    Andrzej Gałek - Radny1494
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1538
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1628
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1557
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1378
    ›    Grażyna Drabikowska 1462
     Rok 20113521
     Rok 20123631
     Rok 20132227
     Rok 20143407
     Rok 20151762
     Rok 20162862
     Rok 20173480
      Rok 20182303
     Rok 20192392
     Rok 20202629
     Rok 20213229
     Rok 2022906
     Rok 20231837
     Rok 2007472
   Informacje nieudostępnione5317
   Dziennik Ustaw3549
   Monitor Polski3479
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego3676
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych2565
   Redakcja Biuletynu5057
Łączna liczba odwiedzin:1905529