Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna761
   Dane podstawowe183889
   Godziny urzędowania6137
   Struktura i organizacja9853
Organy
   Wójt Gminy9295
     Kompetencje2810
   Sekretarz4232
   Skarbnik6091
   Rada Gminy9439
     Przewodniczący Rady2798
   Transmisja Obrad Rady Gminy734
   Komisje Rady6175
   Referaty Urzędu8572
   Samodzielne stanowiska8037
Prawo Lokalne
   Statut7863
   Regulamin5222
   Ogłoszenia47657
   Budżet6481
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20031247
     Rok 20031264
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20031130
     Rok 20041172
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 20041193
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 20041016
     Rok 20051294
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 20051209
     Rok 20061619
     Rok 20071589
     Rok 20081428
     Rok 20091459
     Rok 20101440
     Rok 20111263
     Rok 20121054
     Rok 20131027
   Uchwały13119
     Kadencja 2018-20232218
     Kadencja 2014-20185405
     Kadencja 2010-20145422
     Rok 20102713
     Rok 20092741
     Rok 20082656
     Rok 20072743
     Rok 20063031
     Rok 20052266
     Rok 20042093
     Rok 20032385
     Rok 20021847
   Zarządzenia7391
     Rok 20043019
     Rok 20053259
     Rok 20062074
     Rok 20072628
     Rok 20081850
     Rok 20092535
     Rok 20102363
     Rok 20112269
     Rok 20122737
     Rok 20131371
     Rok 20141479
     Rok 20158392
     Rok 2016711
     Rok 2017524
     Rok 2018380
     Rok 2019225
     Rok 2020208
   Studium, Regulaminy, Programy7197
   Podatki i opłaty lokalne4999
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku1327
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku1278
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku1213
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku1143
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku1106
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku1165
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku784
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku818
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku721
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku232
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku242
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku297
   Protokoły5753
     Kadencja 2010-20141936
   Obwieszczenia34639
   Informacje2368
   Decyzje16981
   Odpady 3658
   Kontrola zarządcza2502
   Działalność regulowana2710
Zamówienia Publiczne
   Przetargi2987
     Rok 20203352
     Rok 201911307
     Rok 2017-2018251652
    ›    Rok 20034775
     Zamknięte9778
    ›    Rok 20046069
    ›    Rok 20055451
    ›    Rok 20067188
    ›    Rok 200712706
    ›    Rok 20084469
    ›    Rok 20094212
    ›    Rok 20105204
    ›    Rok 20114336
    ›    Rok 20123663
    ›    Rok 20131660
    ›    Rok 20141589
    ›    Rok 20151061
    ›    Rok 2016945
     Rozstrzygnięte9766
    ›    Rok 20063075
    ›    Rok 20075133
    ›    Rok 20085504
    ›    Rok 20094652
    ›    Rok 20106075
    ›    Rok 20114477
    ›    Rok 20124086
    ›    Rok 20132019
    ›    Rok 20141539
    ›    Rok 20151404
    ›    Rok 2016972
   Zapytania poza Ustawą PZP49249
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku6
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów139
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej146
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku231
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 249
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów258
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł193
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku339
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 343
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł417
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł357
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 523
     Rok 201621840
     Rok 201514306
     Rok 201414119
   Plan zamówień publicznych 1723
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne55889
   Zamknięte 3959
     Rok 20081717
     Rok 200941932
     Rok 2010948
     Rok 20111280
     Rok 20121099
     Rok 20131275
     Rok 2014606
     Rok 2015741
     Rok 2016201
     Rok 2017321
Oferty inwestycyjne
   Aktualne22554
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony635
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1351
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej872
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą823
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa892
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia872
    ›    Sporządzenie aktu zgonu724
     Dowody osobiste625
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1001
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności.1123
     Meldunki545
    ›    Zameldowanie na pobyt stały688
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy836
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy855
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego734
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej418
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym398
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste334
    ›    Podział nieruchomości429
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości416
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania412
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania332
     Działalność gospodarcza568
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej801
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej663
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej728
     Zezwolenia i decyzje569
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży590
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży538
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego360
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku418
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego401
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych418
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych413
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej395
   Elektroniczna skrzynka podawcza3375
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze30606
     Aktualne14928
   Regulamin naboru3794
Wybory
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej869
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019798
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019890
   Wybory Samorządowe 20182441
   Wybory do Sejmu i Senatu 20152120
   Referendum 20151556
   Wybory Prezydenta 20151812
   Wybory Samorządowe 20144782
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141980
Inne
   Program Integracji Społecznej 3289
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna.1276
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 2013
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1675
   Jednostki organizacyjne6034
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych2926
    ›    Statut1826
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie6072
    ›    Statut1428
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie2675
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie4178
    ›    Statut1037
    ›    Statut469
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie3422
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury722
   Gospodarka odpadami216
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi116
     Akty prawne97
     Harmonogram odbioru odpadów138
     Opłaty117
     Rejestr podmiotów odbierających odpady85
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne99
     Osiągnięte poziomy recyklingu94
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych93
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny92
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi93
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych85
   Jednostki pomocnicze7923
   Majątek Gminy6066
     Rejestr skarg i wniosków207
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw249
   Oświadczenia majątkowe16312
    ›    Mirosław Blus - Wójt2256
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz1656
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik1741
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady1487
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny1477
    ›    4. Róg Waldemar- Radny1450
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny1485
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady1715
    ›    6. Szambor Jacek- Radny1710
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny1406
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny1378
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny1430
    ›    10. Oracz Danuta- Radny1422
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny1450
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny1308
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny1408
    ›    14. Pająk Leszek- Radny1449
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie1457
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego1377
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent1447
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1613
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1553
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1650
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1646
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1446
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1444
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1536
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych1399
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy2455
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1938
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1499
    ›    Barbara Sołkowicz1199
    ›    Teresa Idzik1514
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1069
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1289
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1104
    ›    Danuta Oracz - Radny1240
    ›    Driusz Milczarski - Radny1125
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1141
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1203
    ›    Jarosław Lerka - Radny1207
    ›    Magdalena Stępień - Radny1329
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1164
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1167
    ›    Maria Pająk - Radny1167
    ›    Andrzej Gałek - Radny1104
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1282
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1221
    ›    Grażyna Drabikowska1246
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1148
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1176
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy1560
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy1269
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik1128
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1105
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1286
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 952
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1195
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1145
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1102
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1175
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum1057
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1469
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1114
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1067
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------863
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1233
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1147
    ›    Danuta Oracz - Radny1072
    ›    Driusz Milczarski - Radny1119
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1111
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1058
    ›    Jarosław Lerka - Radny1077
    ›    Magdalena Stępień - Radny1088
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1070
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1053
    ›    Maria Pająk - Radny999
    ›    Andrzej Gałek - Radny1006
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1032
    ›    Jerzy Sieczak - Radny934
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1023
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1125
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1218
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy3677
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy2076
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy1444
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół1421
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej1376
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym1323
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej1133
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie1319
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie1149
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie1165
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych1395
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie1203
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych1196
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska1610
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1489
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą1170
    ›    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------992
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady1451
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady1131
    ›    Danuta Oracz - Radny1170
    ›    Driusz Milczarski - Radny1186
    ›    Jarosław Rokicki - Radny1149
    ›    Adam Grzeszczak - Radny1178
    ›    Jarosław Lerka - Radny1159
    ›    Magdalena Stępień - Radny1420
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny1210
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny1115
    ›    Maria Pająk - Radny1227
    ›    Andrzej Gałek - Radny1169
    ›    Andrzej Przyborek - Radny1156
    ›    Tomasz Kucharski - Radny1281
    ›    Jerzy Sieczak - Radny1228
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy1069
    ›    Grażyna Drabikowska 1099
     Rok 20113025
     Rok 20123174
     Rok 20131904
     Rok 20142819
     Rok 20151428
     Rok 20162414
     Rok 20173011
      Rok 20181702
     Rok 20191885
     Rok 2020838
     Rok 2007298
   Informacje nieudostępnione4528
   Dziennik Ustaw2757
   Monitor Polski2603
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego2662
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1292
   Redakcja Biuletynu4319
Łączna liczba odwiedzin:1517721