Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-12-02 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-12-02 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-12-02 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-12-02 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-12-02 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-12-02 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-12-02 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-10-29 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-10-13 09:11
Dział: Organy » Referaty Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REFERATY URZĘDU
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-09 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-07 14:03
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-07 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-07 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: C
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-07 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: C
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-07 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-10-06 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-30 17:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-24 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-24 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-24 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-24 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-23 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie”
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-15 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 330313W Klwów-Głuszyna
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2020-09-11 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna”.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2020-09-10 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie”
Wykonanie: Marcin Szymański