artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie”

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776989-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwów”

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 776788-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr nr 761835-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

artykuł nr 4

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii”

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

?Zakup średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii?

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 589361-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.

artykuł nr 5

„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie”

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulowie”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod nr 580625-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.