artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie rozpoczęcia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klwowie74 KB
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy.82 KB
Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 680 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”91 KB
Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie zmian osob odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych. 108 KB
Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie ustalenia kalędarza Zebrań Wiejskich Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.292 KB
Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobami ubiegającymi się o wolne stanowisko pracy ds. obsługi przetargów i inwestycji. 97 KB
Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie powolania Gminnego Komitetu Organizacyjnego w Klwowie do przeprowadzenia gminnych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "kiedy dzwonię po straż pożarną" 219 KB
Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie powołania komisji do określenia stanu technicznego budynku. 163 KB
Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczanej w Klwowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji.198 KB
Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczanej w Klwowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i do wydawania w tych sprawach decyzji.213 KB
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczanej w Klwowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.202 KB
Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DRĄŻNO I CZĘŚCI SULGOSTOWA”213 KB
Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.228 KB
Zarządzenie Nr 16A/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DRĄŻNO I CZĘŚCI SULGOSTOWA”215 KB
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.455 KB
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 r. 189 KB
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DRĄŻNO I CZĘŚCI SULGOSTOWA”203 KB
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na „ADAPTACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KLWOWIE”50 KB
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DRĄŻNO I CZĘŚCI SULGOSTOWA.51 KB
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2007 r.198 KB
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2007 r. 631 KB
Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO.50 KB
Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na REMONT ELEWACJI I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU URZĘDU GMINY I POCZTY W KLWOWIE50 KB
Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI KLWÓW.28 KB
Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI KŁUDNO.28 KB
Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM W RAMACH REMONTU DRÓG GMINNYCH W ILOŚCI 500 TON.28 KB
Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. 28 KB
Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW O DŁUGOŚCI 0,913 KM.28 KB
Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2007 r. 394 KB
Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SULGOSTÓW27 KB
Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydaktów budżetu Gminy w 2007 r. 544 KB
Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.205 KB
Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW O DŁUGOŚCI 0,913 KM28 KB
Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM W RAMACH REMONTU DRÓG GMINNYCH W ILOŚCI 500 TON28 KB
Zarządzenie Nr 36A/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SULGOSTÓW28 KB
Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Klwowie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Klwów.180 KB
Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2007 r.31 KB
Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007 r.55 KB
Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów.162 KB
Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW34 KB
Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów.37 KB
Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów.37 KB
Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ?BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI SULGOSTÓW - JASKÓŁKI?28 KB
Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: REMONT ELEWACJI I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU URZĘDU GMINY I POCZTY W KLWOWIE29 KB
Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 650 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH28 KB
Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Klwów w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim. 39 KB
Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie opracowania Polityki bezpieczeństwa dla systemu SOO oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w systemie SOO.106 KB
Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Klwowie a dniach 2 i 9 listopada 2007 roku.158 KB
Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007 r.47 KB
Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI KLWÓW27 KB
Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI KŁUDNO28 KB
Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW28 KB
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 156 KB
Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów.156 KB
Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2007r.49 KB
Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów152 KB
Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kłudnie oraz Publicznego Gimnazjum w Klwowie.29 KB
Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru oferty na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Klwów na rok 2008. 29 KB
Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2007 roku. 140 KB
Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.62 KB
Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie powołania zespołu roboczego odpowiedzialnego za przebieg realizacji Programu Integracji Społecznej na terenie gminy.27 KB