artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2023 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2023 r.

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2023" Zarządzenie

Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024 Zarządzenie