artykuł nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 2023 rok

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Klwów: rysunek planulegenda

 

 

Zbiór danych przestrzennych dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Klwów

MPZP Zalew: rysunek planulegenda

MPZP Klwów I: rysunek planu, legenda

MPZP Przystałowice Duże: rysunek planulegenda

MPZP Klwów Kadź: rysunek planulegenda

MPZP Klwów: rysunek planulegenda

MPZP Kolonia Ulów: rysunek planu, legenda

MPZP etap III Klwów, Klwowska Wola, Ligęzów: rysunek planu Klwowska Wola, legendarysunek planu Ligęzów, legenda 

MPZP etap II całość: rysunek planu, legenda

 

 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Gminy Klwów - III etap -2022-2023 r. 

1. Obwieszczenie 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Klwów 2023 - projekt. 

1. U091_MPZP_Klwow_03

2. U091_MPZP_Klwow_POS_01

3. U091_MPZP_Klwow_POS_Projektowany_02

4. U091_MPZP_Klwow_POS_Rzeczywisty_01 

5. U091_MPZP_Klwow_rysunek_05

6. U091_MPZP_Klwow_uzasadnienie_02