artykuł nr 1

Opinie RIO

Opinie RIO

Rok 2018

 

Uchwała Nr Ra.102.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Klwów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. opinia

Uchwała Nr Ra.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Klwów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu. opinia

Uchwała Nr Ra.188.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. opinia

Uchwała Nr Ra.188.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. opinia

Uchwała Nr Ra.222.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Klwowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. opinia

Uchwała Nr Ra.318.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klwów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ. opinia

Uchwała Nr Ra.375.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Klwów. opinia

Uchwała Nr Ra.365.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej przez Gminę Klwów. opinia

Uchwała Nr Ra.505.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019. opinia

Uchwała Nr Ra.506.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej. opinia

 

Rok 2019

 

Uchwała Nr Ra.71.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy w Klwowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. opinia

Uchwała Nr Ra.89.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Klwów. opinia

Uchwała Nr Ra.144.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. opinia

Uchwała Nr Ra.220.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Klwowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. opinia

Uchwała Nr Ra.333.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klwów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ. opinia

Uchwała Nr Ra.374.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2020-2028. opinia

Uchwała Nr Ra.375.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020. opinia

 

Rok 2020

 

Uchwała Nr Ra.19.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Klwów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2028. opinia

Uchwała Nr Ra.156.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. opinia

Uchwała Nr Ra.200.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Klwowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. opinia

Uchwała Nr Ra.270.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klwów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2020, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ. opinia

Uchwała Nr Ra.387.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2020-2028. opinia

Uchwała Nr Ra.388.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021. opinia

 

Rok 2021

 

Uchwała Nr 3.f.61.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Klwowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. opinia

Uchwała Nr 3.j.98.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 przyjętej przez Gminę Klwów w Klwowie. opinia

Uchwała Nr 3.e.136.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. opinia

Uchwała Nr 3.d.266.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Klwów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2021, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ. opinia

Uchwała Nr 3.h.313.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej. opinia

Uchwała Nr 3.c.315.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu. opinia

 

Rok 2022

 

Uchwała Nr 3.e.61.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. opinia

Uchwała Nr 3.f.109.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Klwowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. opinia

Uchwała Nr 3.j.208.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klwów. opinia

Uchwała Nr 3.I.282.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2022 rok Rady Gminy Klwów. opinia

 

Rok 2023

 

Uchwała Nr 3.e.27.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022. opinia

Uchwała Nr 3.j.192.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klwów. opinia

Uchwała Nr 3.I.201.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Klwów. opinia

Uchwała Nr 3.c.310.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz możliwości sfinansowania deficytu. opinia

Uchwała Nr 3.h.313.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klwów projekcie Uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. opinia

 

Rok 2024

 

Uchwała Nr 3.I.104.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2024 rok. opinia

Uchwała Nr 3.j.113.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klwów. opinia