artykuł nr 1

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego