artykuł nr 1

Remont dróg gminnych w miejscowości Głuszyna i Kłudno

artykuł nr 2

Budowa skateparku w miejscowości Kłudno

artykuł nr 3

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Uwaga!

W treści załącznika Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych, zostały poprawione oczywiste omyłki pisarskie. Nowa poprawna wersja została załączona do załączników postępowania.

artykuł nr 4

Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu...

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.