artykuł nr 1

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

 

UWAGA!!!

Z powodu zarządzenia 21 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Klwów, termin składania ofert został przesunięty na dzień 24 sierpnia 2020 r. do godziny: 11:00.