artykuł nr 1

 

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2010 r.

 

 • Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 2/2010 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 3/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Klwów stanowiącej własność gminy Klwów.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 4/2010 w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Klwowe.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 6/2010 w sprawie powołania gminnego Komitetu Organizacyjnego w Klwowie do przeprowadzenia gminnych eliminacji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży po hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 7/2010 w sprawie powołania komisji w celu częściowego odbioru: Wykonanie remontu pomieszczeń i elewacji OSP w Ulowie oraz świetlicy w m. Brzeski.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 8/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Klwów" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 9/2010 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 10/2010 w sprawie określenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 11/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Odnowa parku w centrum miejscowości Klwów"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 12/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Przystałowicach Dużych"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie i Klwowskiej Woli"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 14/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. "  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Zorganizowania Seniorskiej Drużyny Piłkarskiej Klasy B w 2010 roku.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Klwowie w 2010 roku.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie powołania komisji  w celu przeprowadzenia końcowego odbioru remontu pomieszczeń w OSP Ulowie, Sadach Koloni i Świetlicy Brzeskach.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania komisji /zespołu/ ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B złożonej w archiwum zakładowym.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 23/2010 w  sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  "Zakupu ciągnika, przyczepy transportowej oraz beczki asenizacyjnej na potrzeby Gminy Klwów"  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 24/2010 w  sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 25/2010 w  sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 26/2010 w  sprawie określenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 27/2010 w  sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 28/2010 w  sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.   Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 29/2010 w  sprawie ustanowienia pełnomocnictwa pocztowego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 30/2010 w  sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 32/2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 2010 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 36/2010 w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 37/2010 w  sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 38/2010 w  sprawie uchylenia zarządzenia Nr 35/2010.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 39/2010 w  sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzonego w ramach projektu "Przedszkole lepsze jutro".  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 41/2010  w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 42/2010  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu .  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 43/2010  w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i do wydawania w tych sprawach decyzji.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 44/2010  w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej do przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i do wydawania w tych sprawach decyzji.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 45/2010  w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej do wydawania decyzji administracyjnej.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 46/2010  w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Drabikowskiej do przeprowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i do wydawania w tych sprawach decyzji.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 47/2010  sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 48/2010  sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę budynku na  rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Klwowie. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 49/2010  sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 50/2010  sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 51/2010  sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmianie w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 52/2010  sprawie zakupu działki Nr 124 o powierzchni 0,26 ha połozonej w obrębie Kadź Gmina Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 53/2010  sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego, organizowaniem meczów, obozów, zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich" w 2010 roku. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 54/2010  sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Klwów-Trzcianka. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 55/2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 56/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 56A/2010 w  sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 57/2010 w sprawie zmian  wydatków budżetu 2010 r Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 58/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 59/2010 sprawie powołania komisji końcowego odbioru zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 60/2010 sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów projektu budżetu na 2011 rok Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 61/2010 sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2011-2020 Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 62/2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 63/2010 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 64/2010 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynnosci w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Klwów. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 65/2010 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 66/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2010 r.  Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie
 • Zarządzenie Nr 67/2010 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 2010 r. Karta - Urząd Gminy w Klwowie zarządzenie