artykuł nr 1

Załączniki:
Zarządzenie Nr 74/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r.354 KB
Zarządzenie Nr 73/2006 w sprawie zmiany osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych61 KB
Zarządzenie Nr 72/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie „zapytania o cenę” na „ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 680 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”31 KB
Zarządzenie Nr 71/2006 w sprawie zmiany w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klwów.87 KB
Zarządzenie Nr 70/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2006 roku80 KB
Zarządzenie Nr 69/2006 w sprawie zmiany osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów ksiegowych. 59 KB
Zarządzenie Nr 68/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Modernizację i wyposażenie sali gimnastycznej i korekcyjnej w budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"84 KB
Zarządzenie Nr 67/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kolonia Ulów i Klwów ul. Opoczyńska. 26 KB
Zarządzenie Nr 66/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r.145 KB
Zarządzenie Nr 65/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO WRAZ Z WBUDOWANIEM W RAMACH REMONTU DRÓG GMINNYCH W ILOŚCI 2000 TON”26 KB
Zarządzenie Nr 64/2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Klwów i RIO projektu budżetu gminy na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.80 KB
Zarządzenie Nr 63/2006 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie w roku 2006.23 KB
Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWÓW – GŁUSZYNA (TRZCIANKA) O DŁUGOŚCI 1,00 KM – II ETAP”26 KB
Zarządzenie Nr 61/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL: DRĄŻNO – JELONEK O DŁUGOŚCI 0,300 KM”26 KB
Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WÓLKA ULOWSKA O DŁUGOŚCI 0,372 KM”25 KB
Zarządzenie Nr 59/2006 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r.302 KB
Zarządzenie Nr 58/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „ZAKUP JEDNEGO SAMOCHODU GAŚNICZEGO, UŻYWANEGO DLA OSP PRZYSTAŁOWICE DUŻE”25 KB
Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r. 407 KB
Zarządzenie Nr 56/2006 w sprawie przekazania w użytkowanie majątku gminnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Klwowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii.85 KB
Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „„PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL: DRĄŻNO – JELONEK O DŁUGOŚCI 0,300 KM”26 KB
Zarządzenie Nr 53/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ KLWÓW – GŁUSZYNA (TRZCIANKA) O DŁUGOŚCI 1,00 KM – II ETAP”26 KB
Zarządzenie Nr 52a/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W M. WÓLKA ULOWSKA O DŁUGOŚCI 0,372 KM”25 KB
Zarządzenie Nr 52/2006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 92 KB
Zarządzenie Nr 51/2006 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r.175 KB
Zarządzenie Nr 50/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W M. GŁUSZYNA „KAMIENNE DZIAŁKI””25 KB
Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie „zapytania o cenę” na „ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 780 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH”25 KB
Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia rokowań po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów87 KB
Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r.93 KB
Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Klwowie26 KB
Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie25 KB
Zarządzenie Nr 44/2006 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie25 KB
Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem w ramach remontu dróg gminnych w ilości 2000 ton"26 KB
Zarządzenie Nr 42/2006 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz zmiany w planie wydatków w 2006 r. 95 KB
Zarządzenie Nr 41/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Klwów - Głuszyna (Trzcianka) o długości 1,00 km - II etap"88 KB
Zarządzenie Nr 40/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę dróg gminnych w m. Wólka Ulowska o długości 0,670 km i 0,372 km"90 KB
Zarządzenie Nr 39/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia odbioru zadaniapn.: "Modernizację budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"87 KB
Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klwowie. 85 KB
Zarządzenie Nr 37/2006 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż działki nr 17/2 położonej w miejscowości Sady Kolonia gmina Klwów.51 KB
Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól: Drążno - Jelonek" 86 KB
Zarządzenie Nr 35/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebidowa drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Głuszyna "Kamienne Działki""90 KB
Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz RIO - zespół Radom informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 r. 94 KB
Zarządzenie Nr 33/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r. 73 KB
Zarządzenie Nr 32/2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Klwów. 67 KB
Zarządzenie Nr 31/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeski"83 KB
Zarządzenie Nr 30/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Kolonii. 78 KB
Zarządzenie Nr 29a/2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy.77 KB
Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie zmiany osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych. 69 KB
Zarządzenie Nr 28/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r. 65 KB
Zarządzenie Nr 27/2006 w sprawie odwołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie.72 KB
Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację i wyposażenie sali gimnastycznej i korekcyjnej w budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"90 KB
Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"91 KB
Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej gospodarki finansowej w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie. 91 KB
Zarządzenie Nr 23/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację i wyposażenie sali gimnastycznej i korekcyjnej w budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"89 KB
Zarządzenie Nr 22/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację budynku publicznej szkoły podstawowej w Klwowie"91 KB
Zarządzenie Nr 21/2006 w sprawie zmian w planie dochodów oraz zwiekszenia w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r. 94 KB
Zarządzenie Nr 20/2006 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Klwowie w roku 200669 KB
Zarządzenie Nr 19/2006 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP.94 KB
Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brzeski" 214 KB
Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie powołania komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów. 85 KB
Zarządzenie Nr 16/2006 w sprawie zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2006 r.74 KB
Zarządzenie Nr 15/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 705 KB
Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r.152 KB
Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie Wytycznych Wójta Gminy Klwów i Planu zasadniczych przedsięwzięć a zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na 2006 r. 237 KB
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy w 2006 r. 172 KB
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 15 marca 2006 r. 172 KB
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Klwów.224 KB
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - Zespół w Radomiu sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2005 215 KB
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zmian osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych. 136 KB
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie rozpoczecia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. 146 KB
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego w Klwowie... 206 KB
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Klwów. 215 KB
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Klwowie. 38 KB
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klwowie.183 KB
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r. 200 KB
Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie komisyjnego odbioru dostaw oleju opałowego, węgla i koksu dla kotłowni będących własnością gminy Klwów227 KB