Sołectwa


Sołectwa

Lp.

Wieś

Imię i Nazwisko sołtysa

1.

Borowa Wola

Andrzej Grzeszczak

2.

Brzeski

Małgorzata Ślusarczyk

3.

Drążno

Andrzej Lerka

4.

Głuszyna

Katarzyna Rataj

5.

Kadź

Edyta Jagieło

6.

Klwów

Wiktor Łomża

7.

Kolonia Ulów

Agnieszka Wilczek

8.

Kłudno

Jacek Kwiatkowski

9.

Ligęzów

Bogdan Rokicki

10.

Nowy Świat

Paweł Dobrodziej

11.

Podczasza Wola

Michał Wilk

12.

Przystałowice Duże Kolonia

Zdzisław Jastrzębski

13.

Przystałowice Duże

Janina Nowakowska

14.

Sady Kolonia

Teresa Kucharczyk

15.

Sulgostów

Agnieszka Hałas

16.

Ulów

Bogdan Sołkowicz

Załączniki
Statut Sołectw   970.000 KB