główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-10-25 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-23 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja NR AB.6741.2.12.2019
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-22 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-10-17 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-16 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-15 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-11 15:09
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-08 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-07 15:03
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-03 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-30 08:18
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowy opis redaktora: Publikacja informacji
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-24 09:47
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowy opis redaktora: publikacja postanowień
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-20 14:00
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowy opis redaktora: publikacja obwieszczeń
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-16 10:12
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatkowy opis redaktora: publikacja informacji o losowaniu
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-06 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-09-05 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-09-02 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-29 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-29 08:08
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-08-27 11:38
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-08-27 10:27
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-08-19 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-19 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-19 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-19 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-08-19 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Klwów, Sulgostów, Przystałowice Duże Kolonia
Wykonanie: Marcin Szymański