Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-11-05 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie.
Dodatkowy opis redaktora: publikacja ogłoszenia
Wykonanie: Piotr Rokicki
2. Data: 2018-11-05 12:29
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Piotr Rokicki
3. Data: 2018-11-05 12:26
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: Piotr Rokicki
4. Data: 2018-10-30 09:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Klwów
Wykonanie: Marcin Szymański
5. Data: 2018-10-29 11:33
Dział: Wybory > Wybory Samorządowe 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018.
Dodatkowy opis redaktora: publikacja obwieszczeń
Wykonanie: Piotr Rokicki
6. Data: 2018-10-19 13:35
Dział: Wybory > Wybory Samorządowe 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Samorządowe 2018
Wykonanie: Piotr Rokicki
7. Data: 2018-10-10 11:50
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019".
Wykonanie: Piotr Rokicki
8. Data: 2018-10-08 12:16
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów II etap oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów III etap
Wykonanie: Piotr Rokicki
9. Data: 2018-10-08 12:13
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.
Wykonanie: Piotr Rokicki
10. Data: 2018-10-08 12:12
Dział: Prawo Lokalne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.
Wykonanie: Piotr Rokicki

‹ poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna ›