główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-12-13 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-13 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-13 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-13 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-12 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-12 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-11 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-11 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-11 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-12-06 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-12-06 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania poza Ustawą PZP » Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-10-25 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2019 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-25 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2018-2023 r.
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-23 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja NR AB.6741.2.12.2019
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-22 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Marcin Szymański
Data: 2019-10-17 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Klwów z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-16 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-15 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-11 15:09
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-08 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-07 15:03
Dział: Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Piotr Rokicki
Data: 2019-10-03 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Autobus Autosan A0909L 05 wersja Smyk, rok produkcji 2007 r, nr rej. WPY 60KJ
Wykonanie: Piotr Rokicki