Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Kadencja 2014-2018

Uchwały 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Klwów kadencja 2014-2018 r. Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r. Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Klwówuchwała Uchwała Nr I/3/2010 w w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 uchwała Uchwała Nr I/4/2010 w w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/232/2014 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 r.uchwała Sesja II z dnia 29 grudnia 20...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 11:17

2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:06

3. Aktualne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEG...

Klwów, dnia 09.10.2017 r. Wójt Gminy Klwów na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) podaje do publicznej do wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 1. Przedmiotem sprzedaży są: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 583o powierzchni 1,58 ha dla której Sąd Rejonowy w Prz...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 10:23

4. Ogłoszenia

projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kl...

Klwów, 25.09.2017 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLWÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 10:49

5. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2011, 2012 r.

Utworzony: 2012-05-10 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:37

6. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.

Utworzony: 2015-03-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:36

7. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.

Utworzony: 2015-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:36

8. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

Utworzony: 2016-05-16 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:35

9. Kontrola zarządcza

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.

Utworzony: 2017-09-21 | Zmodyfikowany: 2017-09-21 08:33

10. Rok 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2016 r. Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klwów. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2016 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. pd...

Utworzony: 2016-04-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 12:15

11. Rok 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Gminie Klwów w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Klwów pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmian w p...

Utworzony: 2015-02-16 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 12:12

12. Rok 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2014 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2014 r. Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 r. zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022. zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektro...

Utworzony: 2014-07-09 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 12:08

13. Rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Skałban- Inspekrota w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Nowak - Aspiranta pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ." zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania komisji ds. brakowania ...

Utworzony: 2013-02-28 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 11:03

14. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 r.

Podatki iopłaty obowiązujące w2017 r. Zgodnie zpodjętymi przez Radę Gminy Uchwałami ina podstawie ustaw: opodatku rolnym zdnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z2013 roku poz. 1381 zpóźn. zm.), opodatku leśnym zdnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 465zpóźn. zm.), opodatkach iopłatach lokalnych zdnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2010, poz. 613 zpóźn. zm.) oraz osamorządzie gminnym zdnia 8marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2015 roku poz. 1515) ustalony został: 1. Podatek rolny - ...

Utworzony: 2017-09-11 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 12:00

15. Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku

Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r.

Podatki iopłaty obowiązujące w2016 r. Zgodnie zpodjętymi przez Radę Gminy Uchwałami ina podstawie ustaw: opodatku rolnym zdnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z2013 roku poz. 1381 zpóźn. zm.), opodatku leśnym zdnia 30 października 2002 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 465zpóźn. zm.), opodatkach iopłatach lokalnych zdnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2010, poz. 613 zpóźn. zm.) oraz osamorządzie gminnym zdnia 8marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2015 roku poz. 1515) ustalony został: 1. Podatek rolny -...

Utworzony: 2016-01-14 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 11:57

16. Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Gminy w Klwowie Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ESP Urzędu Gminy w Klwowie ESP GOPS Klwów (Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Dostarczenie dokumentów w...

Utworzony: 2008-05-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 11:51

17. Struktura i organizacja

Struktura i organizacja

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KLWÓW STRUKTURA STANOWISK W URZĘDZIE GMINY KLWÓW

Utworzony: 2012-03-16 | Zmodyfikowany: 2017-09-06 13:47

18. Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KLWÓW

Utworzony: 2008-01-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-06 13:43

19.

Karty Usług

Szanowni Państwo! Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie iwygodnie załatwiać sprawy wUrzędzie. Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy. Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów lub złożyć osobiście w Sekret...

Utworzony: 2008-07-03 | Zmodyfikowany: 2017-09-06 11:35

20. Rok 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2017 r. Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2017 roku". pdf Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania w tych sprawach decyzj...

Utworzony: 2017-04-21 | Zmodyfikowany: 2017-09-06 11:04