główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 516
   Dane podstawowe 179323
   Godziny urzędowania 5985
   Struktura i organizacja 9599
Organy
   Wójt Gminy 9082
     Kompetencje 2747
   Sekretarz 4089
   Skarbnik 5973
   Rada Gminy 9085
     Przewodniczący Rady 2714
   Transmisja Obrad Rady Gminy 528
   Komisje Rady 6059
   Referaty Urzędu 8383
   Samodzielne stanowiska 7863
Prawo Lokalne
   Statut 7709
   Regulamin 5101
   Ogłoszenia 45368
   Budżet 6317
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1187
     Rok 2003 1217
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1079
     Rok 2004 1128
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1140
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 957
     Rok 2005 1250
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1159
     Rok 2006 1575
     Rok 2007 1545
     Rok 2008 1379
     Rok 2009 1410
     Rok 2010 1397
     Rok 2011 1220
     Rok 2012 1014
     Rok 2013 992
   Uchwały 12673
     Kadencja 2018-2023 1317
     Kadencja 2014-2018 5211
     Kadencja 2010-2014 5344
     Rok 2010 2639
     Rok 2009 2679
     Rok 2008 2605
     Rok 2007 2682
     Rok 2006 2958
     Rok 2005 2200
     Rok 2004 2030
     Rok 2003 2321
     Rok 2002 1737
   Zarządzenia 7246
     Rok 2004 2954
     Rok 2005 2210
     Rok 2006 2030
     Rok 2007 2575
     Rok 2008 1791
     Rok 2009 2477
     Rok 2010 2300
     Rok 2011 2182
     Rok 2012 2666
     Rok 2013 1318
     Rok 2014 1420
     Rok 2015 7343
     Rok 2016 641
     Rok 2017 443
     Rok 2018 327
     Rok 2019 145
     Rok 2020 82
   Studium, Regulaminy, Programy 6706
   Podatki i opłaty lokalne 4850
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1282
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1239
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1165
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1097
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1055
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1124
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 734
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 773
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 678
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 195
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 184
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 211
   Protokoły 5627
     Kadencja 2010-2014 1879
   Obwieszczenia 33157
   Informacje 2250
   Decyzje 16564
   Odpady 3553
   Kontrola zarządcza 2294
   Działalność regulowana 2548
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 1901
     Rok 2020 17
     Rok 2019 9597
     Rok 2017-2018 246097
    ›    Rok 2003 4633
     Zamknięte 9606
    ›    Rok 2004 5873
    ›    Rok 2005 5203
    ›    Rok 2006 6889
    ›    Rok 2007 12333
    ›    Rok 2008 4303
    ›    Rok 2009 4045
    ›    Rok 2010 4966
    ›    Rok 2011 4114
    ›    Rok 2012 3403
    ›    Rok 2013 1597
    ›    Rok 2014 1527
    ›    Rok 2015 985
    ›    Rok 2016 872
     Rozstrzygnięte 9539
    ›    Rok 2006 3013
    ›    Rok 2007 4970
    ›    Rok 2008 5245
    ›    Rok 2009 4469
    ›    Rok 2010 5818
    ›    Rok 2011 4217
    ›    Rok 2012 3842
    ›    Rok 2013 1954
    ›    Rok 2014 1473
    ›    Rok 2015 1269
    ›    Rok 2016 913
   Zapytania poza Ustawą PZP 41515
     Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 71
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku 147
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 158
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 204
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 146
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 277
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 292
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 352
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 304
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 443
     Rok 2016 21680
     Rok 2015 14231
     Rok 2014 13958
   Plan zamówień publicznych 1517
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 54495
   Zamknięte 3827
     Rok 2008 1664
     Rok 2009 41566
     Rok 2010 900
     Rok 2011 1236
     Rok 2012 1042
     Rok 2013 1221
     Rok 2014 561
     Rok 2015 677
     Rok 2016 140
     Rok 2017 261
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 21384
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 607
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1304
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 832
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 793
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 859
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 841
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 688
     Dowody osobiste 592
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 953
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1082
     Meldunki 521
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 653
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 795
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 819
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 701
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 382
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 359
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 307
    ›    Podział nieruchomości 386
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 379
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 378
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 301
     Działalność gospodarcza 544
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 767
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 630
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 697
     Zezwolenia i decyzje 542
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 558
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 501
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 323
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 370
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 360
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 373
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 371
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 361
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3258
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 29843
     Aktualne 14581
   Regulamin naboru 3683
Wybory
   Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28.06.2020 9
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 356
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 651
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 705
   Wybory Samorządowe 2018 2292
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1990
   Referendum 2015 1435
   Wybory Prezydenta 2015 1691
   Wybory Samorządowe 2014 4649
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1863
Inne
   Program Integracji Społecznej 3187
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1229
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1973
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1623
   Jednostki organizacyjne 5869
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2842
    ›    Statut 1770
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5892
    ›    Statut 1348
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2603
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 4039
    ›    Statut 987
    ›    Statut 435
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 3134
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 583
   Gospodarka odpadami 91
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 61
     Akty prawne 35
     Harmonogram odbioru odpadów 50
     Opłaty 37
     Rejestr podmiotów odbierających odpady 36
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 38
     Osiągnięte poziomy recyklingu 47
     Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 38
     Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 39
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 29
   Jednostki pomocnicze 7634
   Majątek Gminy 5928
     Rejestr skarg i wniosków 192
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 229
   Oświadczenia majątkowe 15408
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2205
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1596
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1697
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1440
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1431
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1411
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1448
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1663
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1644
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1364
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1334
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1398
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1382
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1405
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1272
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1366
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1415
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1420
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1334
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1406
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1543
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1496
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1603
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1600
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1409
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1404
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1486
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1359
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2401
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1870
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1461
    ›    Barbara Sołkowicz 1158
    ›    Teresa Idzik 1467
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1033
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1239
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1072
    ›    Danuta Oracz - Radny 1187
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1091
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1101
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1167
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1176
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1243
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1129
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1125
    ›    Maria Pająk - Radny 1107
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1072
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1240
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1188
    ›    Grażyna Drabikowska 1200
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1111
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1117
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1502
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1237
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1096
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1070
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1220
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 911
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1159
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1070
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1066
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1136
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1022
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1391
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1073
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1029
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 815
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1188
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1096
    ›    Danuta Oracz - Radny 1029
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1080
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1073
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1017
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1050
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1061
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1028
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1019
    ›    Maria Pająk - Radny 970
    ›    Andrzej Gałek - Radny 975
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 998
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 902
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 981
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1085
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1154
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3314
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 2034
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1405
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1373
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1311
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1287
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1100
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1280
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1114
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1124
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1338
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1171
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1153
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1544
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1425
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1131
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 943
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1410
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1100
    ›    Danuta Oracz - Radny 1125
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1153
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1105
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1142
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1130
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1359
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1171
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1076
    ›    Maria Pająk - Radny 1186
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1141
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1120
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1246
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1187
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1039
    ›    Grażyna Drabikowska 1056
     Rok 2011 2934
     Rok 2012 3097
     Rok 2013 1840
     Rok 2014 2748
     Rok 2015 1363
     Rok 2016 2329
     Rok 2017 2941
      Rok 2018 1569
     Rok 2019 1419
     Rok 2007 279
   Informacje nieudostępnione 4444
   Dziennik Ustaw 2568
   Monitor Polski 2521
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2562
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1090
   Redakcja Biuletynu 4224
Łączna liczba odwiedzin:1452843