główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 171
   Dane podstawowe 173359
   Godziny urzędowania 5797
   Struktura i organizacja 9264
Organy
   Wójt Gminy 8880
     Kompetencje 2668
   Sekretarz 3922
   Skarbnik 5828
   Rada Gminy 8693
     Przewodniczący Rady 2615
   Transmisja Obrad Rady Gminy 261
   Komisje Rady 5899
   Referaty Urzędu 8147
   Samodzielne stanowiska 7708
Prawo Lokalne
   Statut 6430
   Regulamin 4957
   Ogłoszenia 41919
   Budżet 6084
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1119
     Rok 2003 1176
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1024
     Rok 2004 1082
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1071
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 907
     Rok 2005 1209
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1116
     Rok 2006 1536
     Rok 2007 1497
     Rok 2008 1345
     Rok 2009 1362
     Rok 2010 1355
     Rok 2011 1177
     Rok 2012 979
     Rok 2013 957
   Uchwały 11946
     Kadencja 2018-2023 487
     Kadencja 2014-2018 4820
     Kadencja 2010-2014 5216
     Rok 2010 2539
     Rok 2009 2619
     Rok 2008 2511
     Rok 2007 2612
     Rok 2006 2852
     Rok 2005 2144
     Rok 2004 1986
     Rok 2003 2263
     Rok 2002 1663
   Zarządzenia 6999
     Rok 2004 2897
     Rok 2005 1999
     Rok 2006 1981
     Rok 2007 2508
     Rok 2008 1744
     Rok 2009 2405
     Rok 2010 2214
     Rok 2011 2101
     Rok 2012 2576
     Rok 2013 1260
     Rok 2014 1345
     Rok 2015 5532
     Rok 2016 593
     Rok 2017 320
     Rok 2018 220
   Studium, Regulaminy, Programy 6031
   Podatki i opłaty lokalne 4619
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1490
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1737
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1425
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1339
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1231
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1198
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1111
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1062
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1015
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1081
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 689
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 739
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 630
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 154
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 119
   Protokoły 5483
     Kadencja 2010-2014 1820
   Obwieszczenia 30746
   Informacje 2075
   Decyzje 16017
   Odpady 3406
   Kontrola zarządcza 2115
   Działalność regulowana 2378
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 723
     Rok 2019 2259
     Rok 2017-2018 235887
    ›    Rok 2003 4537
     Zamknięte 9440
    ›    Rok 2004 5697
    ›    Rok 2005 5030
    ›    Rok 2006 6678
    ›    Rok 2007 11997
    ›    Rok 2008 4159
    ›    Rok 2009 3895
    ›    Rok 2010 4802
    ›    Rok 2011 3918
    ›    Rok 2012 3195
    ›    Rok 2013 1510
    ›    Rok 2014 1470
    ›    Rok 2015 907
    ›    Rok 2016 797
     Rozstrzygnięte 9323
    ›    Rok 2006 2959
    ›    Rok 2007 4869
    ›    Rok 2008 5046
    ›    Rok 2009 4360
    ›    Rok 2010 5599
    ›    Rok 2011 4007
    ›    Rok 2012 3668
    ›    Rok 2013 1851
    ›    Rok 2014 1400
    ›    Rok 2015 1207
    ›    Rok 2016 822
   Zapytania poza Ustawą PZP 27381
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 123
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 66
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 157
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 230
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 278
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 236
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 322
     Rok 2016 21412
     Rok 2015 14132
     Rok 2014 13806
   Plan zamówień publicznych 1199
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 51974
   Zamknięte 3678
     Rok 2008 1615
     Rok 2009 41013
     Rok 2010 850
     Rok 2011 1193
     Rok 2012 1002
     Rok 2013 1173
     Rok 2014 516
     Rok 2015 625
     Rok 2016 106
     Rok 2017 184
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 19424
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 580
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1236
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 791
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 754
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 812
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 796
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 639
     Dowody osobiste 555
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 907
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1033
     Meldunki 496
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 605
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 742
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 774
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 665
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 348
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 323
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 270
    ›    Podział nieruchomości 354
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 344
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 342
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 259
     Działalność gospodarcza 521
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 723
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 596
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 661
     Zezwolenia i decyzje 515
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 519
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 465
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 285
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 330
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 326
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 339
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 335
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 326
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3099
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 28332
     Aktualne 13582
     Zamknięte 7816
   Regulamin naboru 3542
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5267
   Wyniki naborów 5610
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 423
   Wybory Samorządowe 2018 2119
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1814
   Referendum 2015 1319
   Wybory Prezydenta 2015 1561
   Wybory Samorządowe 2014 4490
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1729
Inne
   Program Integracji Społecznej 3083
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1195
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1927
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1583
   Jednostki organizacyjne 5707
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2731
    ›    Statut 1699
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5649
    ›    Statut 1265
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2518
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3850
    ›    Statut 942
    ›    Statut 408
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2814
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 375
   Jednostki pomocnicze 7219
   Majątek Gminy 5777
     Rejestr skarg i wniosków 170
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 207
   Oświadczenia majątkowe 14149
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2113
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1532
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1637
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1394
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1366
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1361
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1403
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1592
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1520
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1307
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1291
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1349
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1341
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1361
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1230
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1328
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1371
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1349
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1283
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1351
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1476
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1433
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1531
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1527
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1363
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1343
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1441
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1307
     Rok 2002 - 2006 1634
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2508
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2346
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1770
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1419
    ›    Barbara Sołkowicz 1105
    ›    Teresa Idzik 1227
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 994
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1194
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1035
    ›    Danuta Oracz - Radny 1116
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1048
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1059
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1117
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1118
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1134
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1082
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1079
    ›    Maria Pająk - Radny 1059
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1024
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1184
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1146
    ›    Grażyna Drabikowska 1150
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1071
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1069
     Rok 2007 1952
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1439
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1156
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1054
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1029
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1134
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 868
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1113
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 994
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1026
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1072
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 969
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1294
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1023
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 982
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 765
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1118
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1022
    ›    Danuta Oracz - Radny 963
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1023
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1032
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 953
    ›    Jarosław Lerka - Radny 984
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1020
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 972
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 968
    ›    Maria Pająk - Radny 932
    ›    Andrzej Gałek - Radny 930
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 954
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 856
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 939
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1020
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1063
     Rok 2008, 2009 2252
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3044
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1976
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1357
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1309
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1231
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1249
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1058
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1239
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1071
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1075
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1233
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1133
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1087
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1444
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1332
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1080
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 892
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1343
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1056
    ›    Danuta Oracz - Radny 1055
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1113
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1062
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1101
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1087
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1280
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1124
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1041
    ›    Maria Pająk - Radny 1122
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1097
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1081
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1192
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1135
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 994
    ›    Grażyna Drabikowska 1012
     Rok 2010 4896
     Rok 2011 2808
     Rok 2012 3003
     Rok 2013 1758
     Rok 2014 2644
     Rok 2015 1266
     Rok 2016 2151
     Rok 2017 2767
      Rok 2018 1081
     Rok 2007 258
   Informacje nieudostępnione 4321
   Dziennik Ustaw 2385
   Monitor Polski 2421
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2449
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 557
   Redakcja Biuletynu 4117
Łączna liczba odwiedzin:1398866