Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1263228
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ168270
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 168270
   Godziny urzędowania 5699
   Struktura i organizacja 8997
Organy
   Wójt Gminy 8766
     Kompetencje 2628
   Sekretarz 3826
   Skarbnik 5736
   Rada Gminy 8393
     Przewodniczący Rady 2565
   Transmisja Obrad Rady Gminy 60
   Komisje Rady 5806
   Referaty Urzędu 7989
   Samodzielne stanowiska 7589
Prawo Lokalne
   Statut 6336
   Regulamin 4849
   Ogłoszenia 40583
   Budżet 5883
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1087
     Rok 2003 1148
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 993
     Rok 2004 1060
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1039
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 875
     Rok 2005 1186
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1083
     Rok 2006 1513
     Rok 2007 1475
     Rok 2008 1323
     Rok 2009 1337
     Rok 2010 1333
     Rok 2011 1153
     Rok 2012 946
     Rok 2013 924
   Uchwały 11433
     Kadencja 2018-2023 27
     Kadencja 2014-2018 4377
     Kadencja 2010-2014 5132
     Rok 2010 2500
     Rok 2009 2589
     Rok 2008 2476
     Rok 2007 2580
     Rok 2006 2752
     Rok 2005 2120
     Rok 2004 1955
     Rok 2003 2232
     Rok 2002 1626
   Zarządzenia 6765
     Rok 2004 2874
     Rok 2005 1971
     Rok 2006 1958
     Rok 2007 2479
     Rok 2008 1721
     Rok 2009 2372
     Rok 2010 2184
     Rok 2011 2062
     Rok 2012 2546
     Rok 2013 1226
     Rok 2014 1315
     Rok 2015 4744
     Rok 2016 561
     Rok 2017 255
     Rok 2018 121
   Studium, Regulaminy, Programy 5693
   Podatki i opłaty lokalne 4507
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1458
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1713
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1400
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1314
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1207
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1175
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1079
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1035
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 992
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1056
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 662
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 716
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 594
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 125
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 66
   Protokoły 5398
     Kadencja 2010-2014 1788
   Obwieszczenia 29774
   Informacje 1970
   Decyzje 15745
   Odpady 3329
   Kontrola zarządcza 2041
   Działalność regulowana 2300
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 224232
   Zapytania poza Ustawą PZP 17935
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 71
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 141
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 240
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 199
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 277
     Rok 2016 21247
     Rok 2015 14093
     Rok 2014 13769
   Plan zamówień publicznych 1010
   Archiwalne 488
     Zamknięte 9292
    ›    Rok 2012 3151
    ›    Rok 2013 1465
    ›    Rok 2014 1434
    ›    Rok 2015 863
    ›    Rok 2016 749
     Rozstrzygnięte 9138
    ›    Rok 2012 3619
    ›    Rok 2013 1789
    ›    Rok 2014 1360
    ›    Rok 2015 1155
    ›    Rok 2016 769
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 50628
   Zamknięte 3615
     Rok 2008 1589
     Rok 2009 40824
     Rok 2010 828
     Rok 2011 1172
     Rok 2012 980
     Rok 2013 1152
     Rok 2014 496
     Rok 2015 591
     Rok 2016 82
     Rok 2017 128
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 18547
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 562
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1177
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 758
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 723
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 781
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 759
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 608
     Dowody osobiste 531
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 868
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 972
     Meldunki 477
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 570
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 702
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 740
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 635
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 315
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 290
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 240
    ›    Podział nieruchomości 322
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 312
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 311
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 228
     Działalność gospodarcza 502
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 689
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 566
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 631
     Zezwolenia i decyzje 496
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 487
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 434
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 254
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 299
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 295
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 307
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 304
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 297
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3030
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 27311
     Aktualne 12784
     Zamknięte 7566
   Regulamin naboru 3477
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5149
   Wyniki naborów 5514
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 1814
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1740
   Referendum 2015 1258
   Wybory Prezydenta 2015 1503
   Wybory Samorządowe 2014 4379
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1662
Inne
   Program Integracji Społecznej 3027
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1172
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1877
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1562
   Jednostki organizacyjne 5576
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2666
    ›    Statut 1629
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5527
    ›    Statut 1189
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2467
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3736
    ›    Statut 902
    ›    Statut 373
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2638
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 238
   Jednostki pomocnicze 6955
   Majątek Gminy 5699
     Rejestr skarg i wniosków 152
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 190
   Oświadczenia majątkowe 13087
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2067
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1498
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1601
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1360
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1330
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1317
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1372
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1554
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1452
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1272
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1257
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1317
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1309
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1326
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1197
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1288
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1336
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1306
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1246
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1311
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1425
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1384
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1473
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1476
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1328
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1301
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1406
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1272
     Rok 2002 - 2006 1584
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2466
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2297
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1709
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1381
    ›    Barbara Sołkowicz 1067
    ›    Teresa Idzik 1136
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 960
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1154
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 999
    ›    Danuta Oracz - Radny 1074
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1014
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1029
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1081
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1081
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1078
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1046
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1044
    ›    Maria Pająk - Radny 1019
    ›    Andrzej Gałek - Radny 991
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1149
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1113
    ›    Grażyna Drabikowska 1109
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1039
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1023
     Rok 2007 1911
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1394
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1111
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1017
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 997
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1075
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 838
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1080
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 956
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 992
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1031
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 929
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1237
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 990
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 952
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 734
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1076
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 988
    ›    Danuta Oracz - Radny 931
    ›    Driusz Milczarski - Radny 992
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 998
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 916
    ›    Jarosław Lerka - Radny 945
    ›    Magdalena Stępień - Radny 990
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 936
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 936
    ›    Maria Pająk - Radny 901
    ›    Andrzej Gałek - Radny 900
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 924
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 826
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 910
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 971
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1004
     Rok 2008, 2009 2218
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2923
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1940
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1321
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1263
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1180
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1217
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1026
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1194
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1038
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1041
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1183
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1104
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1053
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1356
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1253
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1049
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 860
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1300
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1022
    ›    Danuta Oracz - Radny 1026
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1083
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1024
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1070
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1056
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1239
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1085
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1010
    ›    Maria Pająk - Radny 1087
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1068
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1049
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1159
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1093
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 962
    ›    Grażyna Drabikowska 979
     Rok 2010 4759
     Rok 2011 2736
     Rok 2012 2933
     Rok 2013 1709
     Rok 2014 2557
     Rok 2015 1187
     Rok 2016 1949
     Rok 2017 2221
     Rok 2007 242
   Informacje nieudostępnione 4247
   Dziennik Ustaw 2329
   Monitor Polski 2359
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2387
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 291
   Redakcja Biuletynu 4030