główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 305
   Dane podstawowe 174634
   Godziny urzędowania 5831
   Struktura i organizacja 9322
Organy
   Wójt Gminy 8908
     Kompetencje 2679
   Sekretarz 3949
   Skarbnik 5848
   Rada Gminy 8772
     Przewodniczący Rady 2624
   Transmisja Obrad Rady Gminy 300
   Komisje Rady 5920
   Referaty Urzędu 8178
   Samodzielne stanowiska 7729
Prawo Lokalne
   Statut 6448
   Regulamin 4973
   Ogłoszenia 42596
   Budżet 6125
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1124
     Rok 2003 1180
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1027
     Rok 2004 1087
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1076
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 911
     Rok 2005 1215
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1118
     Rok 2006 1540
     Rok 2007 1499
     Rok 2008 1348
     Rok 2009 1369
     Rok 2010 1358
     Rok 2011 1182
     Rok 2012 982
     Rok 2013 962
   Uchwały 12059
     Kadencja 2018-2023 602
     Kadencja 2014-2018 4893
     Kadencja 2010-2014 5238
     Rok 2010 2551
     Rok 2009 2629
     Rok 2008 2518
     Rok 2007 2619
     Rok 2006 2865
     Rok 2005 2151
     Rok 2004 1992
     Rok 2003 2268
     Rok 2002 1674
   Zarządzenia 7029
     Rok 2004 2907
     Rok 2005 2012
     Rok 2006 1989
     Rok 2007 2527
     Rok 2008 1748
     Rok 2009 2416
     Rok 2010 2228
     Rok 2011 2114
     Rok 2012 2593
     Rok 2013 1269
     Rok 2014 1358
     Rok 2015 5862
     Rok 2016 602
     Rok 2017 345
     Rok 2018 236
   Studium, Regulaminy, Programy 6150
   Podatki i opłaty lokalne 4671
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1243
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1201
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1119
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1067
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1019
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1085
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 694
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 742
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 636
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 161
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 131
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 86
   Protokoły 5505
     Kadencja 2010-2014 1827
   Obwieszczenia 31138
   Informacje 2101
   Decyzje 16109
   Odpady 3435
   Kontrola zarządcza 2133
   Działalność regulowana 2416
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 1017
     Rok 2019 3920
     Rok 2017-2018 238552
    ›    Rok 2003 4544
     Zamknięte 9476
    ›    Rok 2004 5713
    ›    Rok 2005 5042
    ›    Rok 2006 6691
    ›    Rok 2007 12009
    ›    Rok 2008 4168
    ›    Rok 2009 3911
    ›    Rok 2010 4812
    ›    Rok 2011 3939
    ›    Rok 2012 3212
    ›    Rok 2013 1520
    ›    Rok 2014 1477
    ›    Rok 2015 926
    ›    Rok 2016 807
     Rozstrzygnięte 9355
    ›    Rok 2006 2963
    ›    Rok 2007 4880
    ›    Rok 2008 5055
    ›    Rok 2009 4368
    ›    Rok 2010 5620
    ›    Rok 2011 4032
    ›    Rok 2012 3693
    ›    Rok 2013 1871
    ›    Rok 2014 1405
    ›    Rok 2015 1214
    ›    Rok 2016 838
   Zapytania poza Ustawą PZP 30638
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 70
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 152
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 88
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 172
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 246
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 295
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 250
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 364
     Rok 2016 21469
     Rok 2015 14155
     Rok 2014 13826
   Plan zamówień publicznych 1233
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 52473
   Zamknięte 3696
     Rok 2008 1618
     Rok 2009 41102
     Rok 2010 853
     Rok 2011 1195
     Rok 2012 1005
     Rok 2013 1177
     Rok 2014 517
     Rok 2015 634
     Rok 2016 108
     Rok 2017 199
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 19779
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 581
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1244
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 794
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 758
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 817
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 799
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 643
     Dowody osobiste 558
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 910
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1038
     Meldunki 498
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 608
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 747
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 778
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 667
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 350
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 326
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 273
    ›    Podział nieruchomości 357
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 347
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 343
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 262
     Działalność gospodarcza 523
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 725
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 598
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 663
     Zezwolenia i decyzje 517
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 522
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 468
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 288
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 332
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 328
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 342
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 338
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 328
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3127
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 28756
     Aktualne 13939
     Zamknięte 7988
   Regulamin naboru 3557
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5311
   Wyniki naborów 5643
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 145
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 515
   Wybory Samorządowe 2018 2141
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1842
   Referendum 2015 1334
   Wybory Prezydenta 2015 1578
   Wybory Samorządowe 2014 4517
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1746
Inne
   Program Integracji Społecznej 3100
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1198
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1931
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1589
   Jednostki organizacyjne 5731
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2747
    ›    Statut 1709
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5696
    ›    Statut 1284
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2530
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3889
    ›    Statut 945
    ›    Statut 409
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2879
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 410
   Jednostki pomocnicze 7315
   Majątek Gminy 5794
     Rejestr skarg i wniosków 172
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 209
   Oświadczenia majątkowe 14365
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2137
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1538
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1641
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1397
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1373
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1365
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1409
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1605
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1548
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1315
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1297
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1355
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1344
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1365
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1235
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1330
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1379
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1361
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1289
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1361
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1484
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1439
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1546
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1541
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1366
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1353
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1444
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1311
     Rok 2002 - 2006 1659
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2531
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2359
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1790
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1422
    ›    Barbara Sołkowicz 1113
    ›    Teresa Idzik 1232
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 998
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1201
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1038
    ›    Danuta Oracz - Radny 1125
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1052
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1062
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1122
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1129
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1151
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1088
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1082
    ›    Maria Pająk - Radny 1064
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1026
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1190
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1148
    ›    Grażyna Drabikowska 1156
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1076
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1073
     Rok 2007 1962
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1446
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1174
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1057
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1033
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1143
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 871
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1115
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1002
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1029
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1079
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 974
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1311
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1026
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 985
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 769
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1128
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1027
    ›    Danuta Oracz - Radny 967
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1026
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1034
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 957
    ›    Jarosław Lerka - Radny 986
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1024
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 979
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 972
    ›    Maria Pająk - Radny 934
    ›    Andrzej Gałek - Radny 934
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 957
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 859
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 942
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1027
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1077
     Rok 2008, 2009 2259
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3097
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1983
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1363
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1316
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1237
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1252
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1061
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1243
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1076
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1077
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1239
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1136
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1092
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1466
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1355
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1086
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 895
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1354
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1061
    ›    Danuta Oracz - Radny 1081
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1117
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1066
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1104
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1091
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1290
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1129
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1044
    ›    Maria Pająk - Radny 1127
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1100
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1085
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1195
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1140
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 999
    ›    Grażyna Drabikowska 1015
     Rok 2010 4930
     Rok 2011 2825
     Rok 2012 3014
     Rok 2013 1768
     Rok 2014 2665
     Rok 2015 1283
     Rok 2016 2206
     Rok 2017 2831
      Rok 2018 1280
     Rok 2019 357
     Rok 2007 259
   Informacje nieudostępnione 4336
   Dziennik Ustaw 2398
   Monitor Polski 2434
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2466
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 679
   Redakcja Biuletynu 4131
Łączna liczba odwiedzin:1411051