główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 339
   Dane podstawowe 175644
   Godziny urzędowania 5856
   Struktura i organizacja 9359
Organy
   Wójt Gminy 8931
     Kompetencje 2689
   Sekretarz 3971
   Skarbnik 5860
   Rada Gminy 8828
     Przewodniczący Rady 2638
   Transmisja Obrad Rady Gminy 341
   Komisje Rady 5939
   Referaty Urzędu 8201
   Samodzielne stanowiska 7747
Prawo Lokalne
   Statut 6473
   Regulamin 4987
   Ogłoszenia 43116
   Budżet 6159
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1131
     Rok 2003 1184
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1035
     Rok 2004 1091
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1084
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 919
     Rok 2005 1219
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1126
     Rok 2006 1544
     Rok 2007 1503
     Rok 2008 1351
     Rok 2009 1375
     Rok 2010 1362
     Rok 2011 1186
     Rok 2012 986
     Rok 2013 965
   Uchwały 12195
     Kadencja 2018-2023 719
     Kadencja 2014-2018 4945
     Kadencja 2010-2014 5258
     Rok 2010 2564
     Rok 2009 2632
     Rok 2008 2524
     Rok 2007 2626
     Rok 2006 2877
     Rok 2005 2157
     Rok 2004 1996
     Rok 2003 2275
     Rok 2002 1685
   Zarządzenia 7044
     Rok 2004 2914
     Rok 2005 2017
     Rok 2006 1994
     Rok 2007 2537
     Rok 2008 1752
     Rok 2009 2424
     Rok 2010 2234
     Rok 2011 2123
     Rok 2012 2601
     Rok 2013 1274
     Rok 2014 1364
     Rok 2015 6120
     Rok 2016 606
     Rok 2017 360
     Rok 2018 246
     Rok 2019 15
   Studium, Regulaminy, Programy 6266
   Podatki i opłaty lokalne 4699
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1247
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1204
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1129
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1071
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1024
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1091
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 696
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 747
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 640
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 165
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 140
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku 109
   Protokoły 5524
     Kadencja 2010-2014 1838
   Obwieszczenia 31486
   Informacje 2120
   Decyzje 16188
   Odpady 3451
   Kontrola zarządcza 2160
   Działalność regulowana 2433
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 1159
     Rok 2019 5169
     Rok 2017-2018 240277
    ›    Rok 2003 4561
     Zamknięte 9493
    ›    Rok 2004 5736
    ›    Rok 2005 5070
    ›    Rok 2006 6724
    ›    Rok 2007 12047
    ›    Rok 2008 4188
    ›    Rok 2009 3932
    ›    Rok 2010 4837
    ›    Rok 2011 3967
    ›    Rok 2012 3238
    ›    Rok 2013 1532
    ›    Rok 2014 1488
    ›    Rok 2015 935
    ›    Rok 2016 817
     Rozstrzygnięte 9376
    ›    Rok 2006 2971
    ›    Rok 2007 4896
    ›    Rok 2008 5078
    ›    Rok 2009 4388
    ›    Rok 2010 5650
    ›    Rok 2011 4065
    ›    Rok 2012 3722
    ›    Rok 2013 1885
    ›    Rok 2014 1414
    ›    Rok 2015 1226
    ›    Rok 2016 851
   Zapytania poza Ustawą PZP 33072
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 89
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 161
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 94
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 184
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 253
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 303
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 255
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 378
     Rok 2016 21512
     Rok 2015 14161
     Rok 2014 13842
   Plan zamówień publicznych 1263
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 52836
   Zamknięte 3726
     Rok 2008 1625
     Rok 2009 41166
     Rok 2010 858
     Rok 2011 1201
     Rok 2012 1012
     Rok 2013 1182
     Rok 2014 524
     Rok 2015 641
     Rok 2016 112
     Rok 2017 210
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 20052
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 584
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1255
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 802
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 764
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 823
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 805
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 650
     Dowody osobiste 562
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 920
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1044
     Meldunki 503
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 621
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 755
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 785
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 673
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 359
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 334
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 279
    ›    Podział nieruchomości 364
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 355
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 350
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 268
     Działalność gospodarcza 527
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 732
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 604
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 671
     Zezwolenia i decyzje 522
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 529
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 476
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 296
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 340
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 336
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 350
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 346
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 335
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3142
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 29056
     Aktualne 14113
   Regulamin naboru 3574
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 482
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 575
   Wybory Samorządowe 2018 2177
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1863
   Referendum 2015 1347
   Wybory Prezydenta 2015 1592
   Wybory Samorządowe 2014 4533
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1764
Inne
   Program Integracji Społecznej 3108
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1204
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1936
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1594
   Jednostki organizacyjne 5748
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2765
    ›    Statut 1720
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5721
    ›    Statut 1293
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2544
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3933
    ›    Statut 953
    ›    Statut 416
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2954
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 435
   Jednostki pomocnicze 7376
   Majątek Gminy 5810
     Rejestr skarg i wniosków 175
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 213
   Oświadczenia majątkowe 14522
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2151
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1546
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1648
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1404
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1388
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1371
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1415
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1613
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1565
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1323
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1304
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1364
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1351
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1372
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1243
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1337
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1384
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1370
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1297
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1368
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1493
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1446
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1560
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1552
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1373
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1362
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1452
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1317
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2369
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1807
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1428
    ›    Barbara Sołkowicz 1124
    ›    Teresa Idzik 1241
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1005
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1208
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1045
    ›    Danuta Oracz - Radny 1136
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1060
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1068
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1130
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1139
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1165
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1094
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1090
    ›    Maria Pająk - Radny 1073
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1033
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1202
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1155
    ›    Grażyna Drabikowska 1162
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1083
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1081
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1458
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1182
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1063
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1041
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1155
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 877
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1125
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1012
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1036
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1092
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 982
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1331
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1035
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 992
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 777
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1137
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1033
    ›    Danuta Oracz - Radny 976
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1032
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1042
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 964
    ›    Jarosław Lerka - Radny 994
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1031
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 986
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 979
    ›    Maria Pająk - Radny 941
    ›    Andrzej Gałek - Radny 942
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 965
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 867
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 950
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1035
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1092
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3136
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1990
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1370
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1328
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1246
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1258
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1068
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1249
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1083
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1084
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1249
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1143
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1103
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1486
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1377
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1093
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 903
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1364
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1068
    ›    Danuta Oracz - Radny 1089
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1124
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1073
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1110
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1098
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1298
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1135
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1051
    ›    Maria Pająk - Radny 1147
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1107
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1092
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1202
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1148
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1005
    ›    Grażyna Drabikowska 1023
     Rok 2011 2837
     Rok 2012 3023
     Rok 2013 1775
     Rok 2014 2673
     Rok 2015 1294
     Rok 2016 2231
     Rok 2017 2856
      Rok 2018 1337
     Rok 2019 485
     Rok 2007 264
   Informacje nieudostępnione 4347
   Dziennik Ustaw 2408
   Monitor Polski 2446
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2478
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 739
   Redakcja Biuletynu 4143
Łączna liczba odwiedzin:1392633