Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1382222
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ171914
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 171914
   Godziny urzędowania 5771
   Struktura i organizacja 9183
Organy
   Wójt Gminy 8852
     Kompetencje 2655
   Sekretarz 3892
   Skarbnik 5807
   Rada Gminy 8615
     Przewodniczący Rady 2596
   Transmisja Obrad Rady Gminy 213
   Komisje Rady 5879
   Referaty Urzędu 8120
   Samodzielne stanowiska 7683
Prawo Lokalne
   Statut 6408
   Regulamin 4933
   Ogłoszenia 41448
   Budżet 6029
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2003 1112
     Rok 2003 1167
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2003 1017
     Rok 2004 1075
    ›    Uchwalenie budżety gminy na rok 2004 1064
    ›    Zmiany w budżecie gminy na rok 2004 900
     Rok 2005 1202
    ›    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 1109
     Rok 2006 1528
     Rok 2007 1490
     Rok 2008 1338
     Rok 2009 1354
     Rok 2010 1348
     Rok 2011 1169
     Rok 2012 969
     Rok 2013 944
   Uchwały 11824
     Kadencja 2018-2023 354
     Kadencja 2014-2018 4736
     Kadencja 2010-2014 5193
     Rok 2010 2529
     Rok 2009 2611
     Rok 2008 2499
     Rok 2007 2601
     Rok 2006 2842
     Rok 2005 2138
     Rok 2004 1977
     Rok 2003 2256
     Rok 2002 1651
   Zarządzenia 6886
     Rok 2004 2890
     Rok 2005 1989
     Rok 2006 1974
     Rok 2007 2499
     Rok 2008 1737
     Rok 2009 2394
     Rok 2010 2203
     Rok 2011 2084
     Rok 2012 2567
     Rok 2013 1251
     Rok 2014 1334
     Rok 2015 5238
     Rok 2016 585
     Rok 2017 303
     Rok 2018 198
   Studium, Regulaminy, Programy 5975
   Podatki i opłaty lokalne 4604
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2003 roku 1482
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2004 roku 1728
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2005 roku 1415
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2006 roku 1331
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2007 roku 1223
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2008 roku 1191
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku 1095
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2010 roku 1051
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2011 roku 1007
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2012 roku 1074
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2013 roku 682
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2014 roku 732
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 roku 623
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku 148
     Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 roku 109
   Protokoły 5459
     Kadencja 2010-2014 1810
   Obwieszczenia 30407
   Informacje 2054
   Decyzje 15957
   Odpady 3380
   Kontrola zarządcza 2097
   Działalność regulowana 2355
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 397
     Rok 2019 794
     Rok 2017-2018 233085
    ›    Rok 2003 4511
     Zamknięte 9402
    ›    Rok 2004 5684
    ›    Rok 2005 5010
    ›    Rok 2006 6669
    ›    Rok 2007 11983
    ›    Rok 2008 4153
    ›    Rok 2009 3886
    ›    Rok 2010 4793
    ›    Rok 2011 3906
    ›    Rok 2012 3186
    ›    Rok 2013 1495
    ›    Rok 2014 1462
    ›    Rok 2015 895
    ›    Rok 2016 785
     Rozstrzygnięte 9256
    ›    Rok 2006 2950
    ›    Rok 2007 4856
    ›    Rok 2008 5037
    ›    Rok 2009 4351
    ›    Rok 2010 5583
    ›    Rok 2011 3994
    ›    Rok 2012 3658
    ›    Rok 2013 1833
    ›    Rok 2014 1390
    ›    Rok 2015 1191
    ›    Rok 2016 805
   Zapytania poza Ustawą PZP 24831
     Dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby Urzędu Gminy Klwów 97
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 500 tyś zł 59
     Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2019 roku 148
     Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Ja w internecie". 221
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 396 tyś. zł 269
     Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln zł 229
     Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów 311
     Rok 2016 21367
     Rok 2015 14116
     Rok 2014 13794
   Plan zamówień publicznych 1170
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
   Aktualne 51520
   Zamknięte 3653
     Rok 2008 1608
     Rok 2009 40958
     Rok 2010 844
     Rok 2011 1187
     Rok 2012 996
     Rok 2013 1167
     Rok 2014 510
     Rok 2015 612
     Rok 2016 99
     Rok 2017 159
Oferty inwestycyjne
   Aktualne 19111
Załatwianie Spraw
     Małżeństwa, narodziny, zgony 575
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1225
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 785
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 748
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 806
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 789
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 633
     Dowody osobiste 548
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 898
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych osobowych-adresowych lub utraty ważności. 1019
     Meldunki 491
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 599
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 735
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 768
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 658
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 341
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 317
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 263
    ›    Podział nieruchomości 348
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 338
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 335
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 253
     Działalność gospodarcza 515
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 717
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 589
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 655
     Zezwolenia i decyzje 510
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 512
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 459
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 278
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 324
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 319
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 333
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 329
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 319
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3083
Nabór pracowników
   Ogłoszenia o naborze 28026
     Aktualne 13303
     Zamknięte 7705
   Regulamin naboru 3525
   Lista kandydatów spełniających wymagania 5231
   Wyniki naborów 5587
Wybory
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 246
   Wybory Samorządowe 2018 2072
   Wybory do Sejmu i Senatu 2015 1791
   Referendum 2015 1300
   Wybory Prezydenta 2015 1542
   Wybory Samorządowe 2014 4458
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1708
Inne
   Program Integracji Społecznej 3067
     Usługi integracji społecznej - Wizyta Studyjna. 1191
     Usługi integracji społecznej - Ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1920
     Usługi integracji społecznej - Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Klwów 1578
   Jednostki organizacyjne 5681
     Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 2719
    ›    Statut 1686
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie 5621
    ›    Statut 1255
     Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie 2508
     Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 3823
    ›    Statut 934
    ›    Statut 400
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłudnie 2770
   Księga Rejestrowa Instytucji Kultury 343
   Jednostki pomocnicze 7147
   Majątek Gminy 5759
     Rejestr skarg i wniosków 165
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 203
   Oświadczenia majątkowe 13888
    ›    Mirosław Blus - Wójt 2105
    ›    Stanisława Patrzyczna - Sekretarz 1525
    ›    Teresa Idzik - Skarbnik 1630
    ›    2. Ślusarczyk Maria - Z-ca Przewodniczącego Rady 1387
    ›    3. Rokicki Mieczysław - Radny 1358
    ›    4. Róg Waldemar- Radny 1347
    ›    5. Kucharski Tomasz- Radny 1396
    ›    1. Miros Sławomir - Przewodniczący Rady 1584
    ›    6. Szambor Jacek- Radny 1503
    ›    7. Kędziora Stanisław- Radny 1299
    ›    8. Jędrzejczak Stanisław- Radny 1284
    ›    9. Zalewski Tadeusz- Radny 1342
    ›    10. Oracz Danuta- Radny 1334
    ›    11. Gałek Andrzej- Radny 1354
    ›    12. Pająk Mieczysław- Radny 1223
    ›    13. Kopczyński Zygmunt- Radny 1320
    ›    14. Pająk Leszek- Radny 1362
    ›    1. Drabikowska Grażyna - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie 1339
    ›    Banach Zofia - Inspektor Referatu Finansowego 1275
    ›    Kopytowska Irena - samodzielny referent 1344
    ›    2. Grzegorz Makowski - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1464
    ›    3. Stańczykowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1424
    ›    4. Płosarek Ewa - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1516
    ›    5. Bernadetta Myszkowska p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1517
    ›    6. Piłat Barbara - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1356
    ›    7. Łomża Krzysztof - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1333
    ›    8. Więckowska Krystyna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1434
    ›    9. Pająk Stanisław - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych 1299
     Rok 2002 - 2006 1621
     Rok 2006 - 2007 - początek kadencji. 2495
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 2332
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1758
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1412
    ›    Barbara Sołkowicz 1097
    ›    Teresa Idzik 1217
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 986
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1187
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1029
    ›    Danuta Oracz - Radny 1105
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1042
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1053
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1110
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1109
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1123
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1077
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1074
    ›    Maria Pająk - Radny 1053
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1020
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1178
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1141
    ›    Grażyna Drabikowska 1145
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1067
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1063
     Rok 2007 1939
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 1430
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1146
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik 1049
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1025
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1122
    ›    Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym 863
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1109
    ›    Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 989
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1020
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1063
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 964
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1286
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1017
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 977
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 761
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1108
    ›    Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1018
    ›    Danuta Oracz - Radny 959
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1019
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1026
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 948
    ›    Jarosław Lerka - Radny 978
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1016
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 966
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 963
    ›    Maria Pająk - Radny 928
    ›    Andrzej Gałek - Radny 926
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 949
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 852
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 935
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 1015
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1054
     Rok 2008, 2009 2244
    ›    Piotr Papis - Wójt Gminy 3017
    ›    Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy 1971
    ›    Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy 1352
    ›    Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół 1302
    ›    Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 1224
    ›    Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym 1245
    ›    Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1054
    ›    Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie 1229
    ›    Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie 1066
    ›    Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie 1070
    ›    Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 1225
    ›    Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie 1129
    ›    Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych 1081
    ›    Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska 1421
    ›    Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych 1311
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą 1077
    ›    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 888
    ›    Roman Sobczak - Przewodniczący Rady 1332
    ›    Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady 1052
    ›    Danuta Oracz - Radny 1051
    ›    Driusz Milczarski - Radny 1109
    ›    Jarosław Rokicki - Radny 1058
    ›    Adam Grzeszczak - Radny 1097
    ›    Jarosław Lerka - Radny 1084
    ›    Magdalena Stępień - Radny 1275
    ›    Tadeusz Zalewski - Radny 1117
    ›    Stanisław Jędrzejczak - Radny 1037
    ›    Maria Pająk - Radny 1118
    ›    Andrzej Gałek - Radny 1093
    ›    Andrzej Przyborek - Radny 1077
    ›    Tomasz Kucharski - Radny 1184
    ›    Jerzy Sieczak - Radny 1127
    ›    Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy 989
    ›    Grażyna Drabikowska 1007
     Rok 2010 4866
     Rok 2011 2795
     Rok 2012 2993
     Rok 2013 1748
     Rok 2014 2628
     Rok 2015 1238
     Rok 2016 2120
     Rok 2017 2736
      Rok 2018 784
     Rok 2007 254
   Informacje nieudostępnione 4305
   Dziennik Ustaw 2371
   Monitor Polski 2405
   Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego 2432
   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 478
   Redakcja Biuletynu 4070