artykuł nr 1

Sołectwa


Sołectwa

Lp.

Wieś

Imię i Nazwisko sołtysa

 

1.

Borowa Wola

Andrzej Grzeszczak

 

2.

Brzeski

Małgorzata Ślusarczyk

 

3.

Drążno

Andrzej Lerka

 

4.

Głuszyna

Katarzyna Rataj

 

5.

Kadź

Edyta Jagieło

 

6.

Klwów

Wiktor Łomża

 

7.

Kolonia Ulów

Agnieszka Wilczek

 

8.

Kłudno

Jacek Kwiatkowski

 

9.

Ligęzów

Bogdan Rokicki

 

10.

Nowy Świat

Paweł Dobrodziej

 

11.

Podczasza Wola

Aneta Lerka

 

12.

Przystałowice Duże Kolonia

Zdzisław Jastrzębski

 

13.

Przystałowice Duże

Janina Nowakowska

 

14.

Sady Kolonia

Teresa Kucharczyk

 

15.

Sulgostów

Agnieszka Hałas

 

16.

Ulów

Katarzyna Sołkowicz

 

 

Załączniki:
Statut Sołectw970 KB