Skład Stałych Komisji Rady Gminy Klwów

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1.
Maciej Furmański - Przewodniczący
2.
Przemysław Pająk - Zastępca Przewodniczącego
3.
Andrzej Lerka - Członek

Planowania, Budżetu i Finansów

1.
Jan Biskup - Przewodniczący
2.
Tomasz Kucharski- Zastępca Przewodniczącego
3.
Andrzej Sobczak- Członek

Rolnictwa, Usług i Ochrony Środowiska

1.
Anna Grzeszczak- Przewodnicząca

2.


3.

Michał Wilk - Zastępca Przewodniczącego

Wiesław Działkowski- Członek

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1.
Andrzej Przyborek - Przewodniczący
2.
Andrzej Lerka - Zastępca Przewodniczącego
3.
Tadeusz Zalewski- Członek

Rewizyjna

1.
Zygmunt Kopczyński - Przewodniczący
2.
Waldemar Róg - Zastępca Przewodniczącego
3.
Marzena Szklarczyk- Członek