artykuł nr 1

Skład Stałych Komisji Rady Gminy Klwów 2018-2023

Skład Stałych Komisji Rady Gminy Klwów 2018-2023

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1.
Maciej Furmański - Przewodniczący
2.
Leszek Pająk - Zastępca Przewodniczącego
3.
Andrzej Lerka - Członek

 

Planowania, Budżetu i Finansów

1.
Jan Biskup - Przewodniczący
2.
Tomasz Kucharski- Zastępca Przewodniczącego
3.
Andrzej Sobczak- Członek

 

Rolnictwa, Usług i Ochrony Środowiska

1.
Łukasz Grzegorczyk - Przewodniczący
2.
Wiesław Działkowski - Zastępca Przewodniczącego
3.
Marcin Michalski- Członek

 

Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1.
Andrzej Lerka - Przewodniczący
2.
Andrzej Przyborek - Zastępca Przewodniczącego
3.
Tadeusz Zalewski- Członek

 

Skarg, Wniosków i Petycji

1.
Andrzej Sobczak- Przewodniczący
2.
Tomasz Kucharski - Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Tadeusz Zalewski - Członek

 

Rewizyjna

1.
Zygmunt Kopczyński - Przewodniczący
2.
Marzena Szklarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Monika Lichowska - Członek