artykuł nr 1

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.