artykuł nr 1

OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2023

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr OWKL2023-01

 

na realizację zadania publicznego

Opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35

Województwo Mazowieckie