artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWKL2021-01

 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr OWKL2021-01

 

na realizację zadania publicznego

 

Opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2021

 

Gmina Klwów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35

Województwo Mazowieckie