artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie”.