artykuł nr 1

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.