artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.