artykuł nr 1

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Druk do pobrania poniżej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Klwów, pok. nr 8, tel.(0.48)671-00-03,

 

Dodatkowe informacje:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:

a)  Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

b)  Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem

3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 

Podstawa prawna:

art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Załączniki:
Druk do pobrania25 KB