artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszyWymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
Druk do pobrania poniżej
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Klwowie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Gminie Klwów,

Opłaty:
30,00 zł – wpłata na konto Urzędu za dowód osobisty,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy
Klwów, Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11, tel.(0.48)671-00-48,

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście. Osoba która nie ukończyła 18 roku życia w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego (rodzica).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

Załączniki:
Druk do pobrania 81 KB