artykuł nr 1

Remont budynku Świetlicy w Klwowie - przetarg powtórzony

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ad1ef817-dfb0-11ee-a01e-f641a8763d5f