artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 330305W Przystałowice Duże - Przystałowice Duże - Kolonia”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod nr 2022/BZP 00059032/01.

ID postępowania na miniPortalu: 72d95c14-445e-4a04-9c6e-1d94ec5d16df

Link do postepowania: 72d95c14-445e-4a04-9c6e-1d94ec5d16df