artykuł nr 1

Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Klwów i jednostek organizacyjnych”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.