artykuł nr 1

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia.

CPV:  90533000-2  Usługi gospodarki odpadami

90512000-9  Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów