artykuł nr 1

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku

Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2020 roku". Wszystkie potrzebne informacje zawierają załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

  Wójt Gminy Klwów