artykuł nr 1

Udzielenie i obsługę kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Udzielenie i obsługę kredytu  na realizację zadań
inwestycyjnych w 2009 r.”

Wygrała oferta firmy:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

Al. Kilińskiego 15/17

Skr. Poczt. 219

 za cenę brutto: 81 706,79 zł

 

 

artykuł nr 2

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2009/2010

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę węgla kamiennego kostka w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2009/2010”

Wygrała oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Wiesław Kędziora

Ul. Opoczyńska 24

26 – 415 Klwów

 za cenę brutto: 638,06 zł za 1 tonę węgla

 

 

artykuł nr 3

ZAKUP 1 FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO ? GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB OSP W KLWOWIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ZAKUP 1 FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB OSP W KLWOWIE”

Wygrała oferta firmy:

POJAZDY SPECJALISTYCZNE

ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK Sp. z o.o.

Ul. Wapienicka 36

43 – 382 Bielsko Biała

za cenę brutto: 133 750,00 zł

 

artykuł nr 4

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLAW KLWOWIE

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że postępowanie prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KLWOWIE”

zostało unieważnione

 

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna”

Wygrała oferta firmy:

TRANSMAR Marek Sasin
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Ul. Placowa 38 m. 1
26-600 Radom

za cenę brutto: 105 208,13 zł