artykuł nr 1

Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25
http www.bip.klwow.akcessnet.net,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:
„Udzielenie i obsługa kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.”

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2009 r..

Waluta kredytu – złoty polski (PLN)

Kwota kredytu do wysokości – 480 000 PLN,

Okres kredytowania – 5 lat,

Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu:

Środki w wysokości do 480 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących.

Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego.

Termin realizacji zadania: 3 dni od dnia podpisania umowy
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 21.10.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2009 r. godz.12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związania z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod numerem
177299 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20,

 

UWAGA!

W dniu 19.10.2009 r. zostały naniesione poprawki w SIWZ dotyczące wielkości spłacanych rat kredytu.

artykuł nr 2

Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2009/2010

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa węgla kamiennego kostka w ilości 200 ton na sezon grzewczy 2009/2010”

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Węgiel kamienny kostka (60 – 200) gat. 1

- kaloryczność: min. 26 MJ/kg

- zawartość popiołu max: 5 %

- zawartość siarki max: 0,6%

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla o w/w parametrach do:

1. Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, Ul Przysuska 3, 26 – 415 Klwów – 110 ton

2. Urzędu Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów – 90 ton

Sposób realizacji zamówienia:

1.   Dostawa węgla będzie odbywać się jednorazowo w ilości nie większej niż 10 ton.

2.   Zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni od telefonicznego złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę.

3.   Dostawy winny odbywać się w dniach pracy Szkoły i Urzędu Gminy.

4.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować zamówienie na koszt własny.

5.   Dostarczony węgiel może być poddany każdorazowo badaniom kontrolnym.

6.   Zleceniodawca może żądać przy każdej dostawie certyfikatu jakości węgla.

7.   Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego opału o 20% w stosunku do ilości wskazanych w SIWZ, uzależniając to od potrzeb wynikających z warunków pogodowych.


Termin realizacji zadania: do 30.04.2010 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 12.10.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2009 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 168911 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.

 

artykuł nr 3

ZAKUP 1 FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO ? GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB OSP W KLWOWIE

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ZAKUP 1 FABRYCZNIE NOWEGO SPECJALISTYCZNEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB OSP W KLWOWIE”

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Typ pojazdu:

-furgon towarowo-osobowy z podwyższonym dachem,

-dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg

Nadwozie:

-nadwozie zamknięte, obejmujące przedział dla załogi i przedział sprzętowy,

-przedział załogowy przystosowany do

przewozu minimum 4 osób,

-ilość drzwi wejściowych do przedziału dla załogi min. 3 (przednie x 2 + boczne przesuwne po prawej stronie),

-przeszklenie w części osobowej,

-wszystkie siedzenia skierowane przodem do kierunku jazdy,

-przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitka, wykonaną z materiałów łatwych w utrzymaniu i czystości,

-oddzielenie przedziału załogi od przedziału sprzętowego ścianą działowa, zapewniające ochronę przed przemieszczającym się  wyposażeniem,

-podłoga przedziału załogi pokryta materiałem antypoślizgowym,

-drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 1800,

-wymiary zewnętrzne: wysokość minimalna: 252 cm, szerokość minimalna (bez lusterek): 205 cm, długość minimalna 540 cm

Skrzynia biegów:

-skrzynia biegów manualna, pięcio lub

sześciobiegowa + bieg wsteczny, zsynchronizowana,

-napęd kół osi przedniej,

-system ESP

Silnik:

-z zapłonem samoczynnym, czterosuwowy, z turbodoładowaniem,

-moc silnika nie mniejsza niż 120 KM,

-moment obrotowy min. 310 Nm,

-pojemność skokowa silnika min.2100 cm3,

-norma emisji spalin: min. Euro 4,

-wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu,

Kolorystyka:

-nadwozie w kolorze czerwonym RAL 3000 – zgodnie z normą,

-nadkola oraz zderzaki w kolorze białym, numery operacyjne.

Układ kierowniczy:

-ze wspomaganiem,

-zewnętrzna obrysowa średnica zawracania: maks. 14 m,

Wyposażenie:

-belka świetlna z napisem „STRAŻ”, 2 stroboskopowymi światłami błyskowymi i głośnikiem o mocy 100W,

-generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych,

-lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu,

-lampy błyskowe niebieskie zderzakowe z przodu pojazdu,

-radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów,

-oświetlenie przedziału ładunkowego włączane automatycznie po otwarciu drzwi, główny wyłącznik oświetlenia schowków zainstalowany w kabinie kierowcy,

-gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy,

-przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V,

-instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu,

- poduszka powietrzna dla kierowcy

- światła przeciwmgielne

Zabudowa przedziału sprzętowego:

-podłoga części sprzętowej pokryta aluminiową blachą ryflowaną,

-pokrycia wewnętrznych części nadwozia blachą aluminiową,

-półka wykonana z aluminium, oraz przestrzeń wzdłuż ścian bocznych, z miejscem na specjalistyczne wyposażenie

Układ hamulcowy:

-hydrauliczny ze wspomaganiem,

-dwuobwodowy,

-hamulce tarczowe,

- system ABS,

 

Termin realizacji zadania: do 30.09.2009 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 12.08.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2009 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 127279 - 2009; data zamieszczenia: 05.08.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.
artykuł nr 4

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku przedszkola w Klwowie

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku przedszkola w Klwowie”

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia placu zabaw z drewna impregnowanego nie zawierający opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów zlokalizowany przy budynku przedszkola w Klwowie, działka nr 426/2 oraz 426/6 obręb Wola Klwowska

Wyposażenie placu zabaw stanowić będzie:

1.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 6 m x 8 m  – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy:

wieża sześciokątna z daszkiem, wieża kwadratowa z daszkiem, zjeżdżalnia , ślizg rurowy, kładka linowa, ścianka linowa – pajęczyna, wejście linowe, koci grzbiet

2.   wielofunkcyjny zestaw zabawowy o wymiarach min. 5m x 5 m – szt. 1 zawierający minimum następujące elementy:

wieża z daszkiem, zjeżdżalnia, most linowy, cianka linowa – pajęczyna, wejście linowe, koci grzbiet

3.   Pociąg (lokomotywa +  2 wagony) – szt. 1. Pociąg mają stanowić dwa elementy: lokomotywa i wagon połączone pomostem. Rama powinna być wykonana z drewna litego. Elementy karoserii mogą być wykonane ze sklejki wodoodpornej.

4.   Domek do zabawy duży – szt. 1. Konstrukcja powinna być wykonana z drewna. Słupy zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych. Dachy i elewacje wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki.

5.   Huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska wykonane z tworzywa, łańcuch y nierdzewne– szt.1

6.   huśtawka podwójna o wymiarach min. 4m x 2m, wysokość min. 2m. siedziska typu „pampers”, łańcuch y nierdzewne– szt.1

7.   Huśtawka wagowa wykonana z drewna wahająca się na stalowym łożysku o długości min. 3m – szt. 2

8.   Karuzela obrotowa łożyskowana tocznie, trójramienna lub czteroramienna o średnicy min. 2m – szt. 1

9.   Piaskownica wykonana z drewna o wymiarach min. 3m x 3m – szt. 1

10. Sprężynowce w różnorodnych kształtach zwierząt (nie mogą się dublować) – szt. 3

11. Potrójny drążek. Słupy drewniane, drążki wykonane ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo – szt. 1

12. Przeplotnia na którą składać się będzie min.:

drabinka linowa, ścianka gimnastyczna, linka wspinaczkowa

13.  Równoważnia składająca się z 3 belek z drewna litego o wysokości 0,4m – szt. 1

14. Ławka parkowa z oparciem, siedziska wykonane z drewna, stelaż metalowy lub drewniany zakotwiony w gruncie – szt. 8

15. Tablica regulaminowa wraz z regulaminem placu zabaw – szt. 1

16. Kosz parkowy wolnostojący drewniany z wkładem z blachy ocynkowanej przytwierdzony do podłoża – szt. 4


Termin realizacji zadania: do 15.09.2009 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 06.08.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2009 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 241278-2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.

 UWAGA!!!

W dniu 30. 07. 2009 r. zostały wprowadzone zmiany do SIWZ.

artykuł nr 5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA

 

Wójt Gminy Klwów
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35, woj. mazowieckie
tel. (0-48) 671 00 10, fax (0-48) 671 00 10 wew. 25, www.klwow.pl,  e-mail: ug@klwow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI GŁUSZYNA”

Zakres zamówienia:

Przebudowa w/w drogi polegać będzie na: wykonaniu robót pomiarowych, oczyszczeniu mechanicznym istniejącej podbudowy tłuczniowej, wyrównaniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym. Długość przebudowywanej drogi – 427 mb.

Termin realizacji zadania: do 30.10.2009 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5
w terminie do dnia 21.07.2009 r. godz.11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2009 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty: Cena   - 100%
Wadium –3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Termin związany z ofertą 30 dni
Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu BZP pod Nr 215610 - 2009; data zamieszczenia: 30.06.2009
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Marcin Szymański, tel.(0-48) 671 00 10 wew. 20.