artykuł nr 1

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie powstałego deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie powstałego deficytu w budżecie Gminy Klwów na 2008 r.”

Wygrała oferta banku:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

Ul. Kilińskiego 15/17

Skr. Poczt. 219

za cenę: 63 570,10 zł

artykuł nr 2

Budowa boiska sportowego w miejscowości Sady Kolonia

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa boiska sportowego w miejscowości Sady Kolonia”

Wygrała oferta firmy:

TRANSMAR

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Marek Sasin

Ul. Placowa 38 m 1

26 – 600 Radom

za cenę brutto: 540 000,06 zł

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna”

Wygrała oferta firmy:

„TRANSMAR”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Marek Sasin

26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

za cenę brutto: 79 963,68 zł

artykuł nr 4

Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie”

Wygrała oferta firmy:

Zakład Remontowo Budowlany

„DOMEK”

26-400  Przysucha, ul. Świętokrzyska 46

 za cenę brutto: 238 553,66 zł

artykuł nr 5

Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 46+656 do km 47+182 (strona prawa)oraz od km 47+094 do km 47+108 (strona lewa) na terenie Gminy Klwów

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 46+656 do km 47+182 (strona prawa) oraz od km 47+094 do km 47+108 (strona lewa) na terenie Gminy Klwów”

Wygrała oferta firmy:

TRANSMAR

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

Marek Sasin

Ul. Placowa 38 m 1

26 – 600 Radom

 

za cenę brutto: 327 728,75 zł