artykuł nr 1

ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 650 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO BANKOWEGO W KWOCIE 650 000 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wygrała oferta firmy:

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
I ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Al. Wilanowska 372
02 - 665 Warszawa
Całkowita wartość obciążenia kredytu wynosi - 5,41%
artykuł nr 2

Budowa sieci wodociągowej we wsi Sulgostów-Jaskółki


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Sulgostów-Jaskółki

Wygrała oferta firmy:

ZAKŁAD USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH

Krzysztof Machnicki

96-100 Skierniewice, ul. Zielona 6
 za cenę brutto: 210999.51 zł
artykuł nr 3

?PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW?


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA ULÓW

Wygrała oferta firmy:

„TRANSMAR”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Marek Sasin

26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

za cenę brutto: 187975,95 zł
artykuł nr 4

Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Klwów.

 

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Klwów.

Wygrała oferta firmy:

FB. BIO-SYSTEM

ARTUR KOZŁOWSKI

Ul. Jedności Narodowej 13 B

97 – 300 Piotrków Trybunalski

za cenę brutto: 103 700,00 zł

artykuł nr 5

?Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kłudno"

 

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kłudno"

Wygrała oferta firmy:

KONSORCJUM FIRM:

P.W. WODREX SP. Z O.O.

ul. Modrzewiowa 41, 20-138 Lublin

FIRMA OGRODNICZA LEŚNIEWSCY ARCHITEKTURA ZIELENI

Ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

za cenę brutto: 274 218,78