artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe z 2022 r.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2022 r.
 

Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów oświadczenie

Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy  oświadczenie

Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy  oświadczenie

Jacek Szambor  - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  oświadczenie

Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświadczenie

Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie oświadczenie

Małgorzata Kopczyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie  oświadczenie

Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie  oświadczenie

Marcin Szymański -  Kierownik Zamówień Publicznych  oświadczenie

Anna Rokicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oświadczenie

Ewa Jędrasik- Kierownik USC   oświadczenie

Piotr Reguła - Kierownik Referatu  oświadczenie

Dorota Sokołowska- Inspektor   oświadczenie

Anna Drużyńska - Aspirant pracy socjalnej  oświadczenie

Urszula Nowak - Aspirant pracy socjalnej  oświadczenie

Iwona Kędzierska - Inspektor  oświadczenie


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Klwów z 2022 r.
 

 

Jerzy Sieczak- Przewodniczący Radny    oświadczenie

Tadeusz Zalewski- Zastępca Przewodniczącego Radny  oświadczenie

Andrzej Sobczak -  Radny  oświadczenie

Zygmunt Kopczyński  - Radny  oświadczenie

Monika Lichowska - Radny  oświadczenie

Maciej Furmański - Radny oświadczenie

Andrzej Lerka - Radny  oświadczenie

Andrzej Przyborek - Radny  oświadczenie

Tomasz Kucharski - Radny  oświadczenie

Łukasz Grzegorczyk - Radny  oświadczenie

Jan Biskup- Radny oświadczenie

Marzena Szklarczyk- Radny oświadczenie

Marcin Michalski - Radny oświadczenie

Leszek Pająk- Radny oświadczenie

Wiesław Działkowski- Radny  oświadczenie