artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

Adres

 
26 - 415 Klwów
ul. Opoczyńska 35
pok. Nr 15, 16, 17

Kierownik GOPS


Anna Rokicka

/048/ 671 00 10 wew. 24

Pracownik socjalny

 
 

Urszula Nowak

/048/ 671 00 10 wew. 23

 

Pracownik socjalny


Anna Drużyńska

/048/ 671 00 10 wew. 23

 

Inspektor ds. świadczenia wychowawczego i zasiłków rodzinnych


Dorota Sokołowska

/048/ 671 00 10 wew. 26

 

Dostępne kategorie:
Statut