artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe 2020

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2020 r.
 

 • Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów  oświadczenie
 • Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy  oświadczenie
 • Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy  oświadczenie
 • Jacek Szambor  - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  oświadczenie
 • Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych oświadczenie 
 • Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym  oświadczenie
 • Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie oświadczenie
 • Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie oświadczenie
 • Małgorzata Kopczyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie  oświadczenie
 • Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie  oświadczenie
 • Marcin Szymański -  Kierownik Zamówień Publicznych  oświadczenie
 • Anna Rokicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oświadczenie
 • Ewa Jędrasik- Kierownik USC   oświadczenie
 • Elżbieta Król- Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska    oświadczenie
 • Piotr Reguła - Kierownik Referatu  oświadczenie
 • Dorota Sokołowska- Inspektor   oświadczenie
 • Anna Drużyńska - Aspirant pracy socjalnej  oświadczenie
 • Urszula Nowak - Aspirant pracy socjalnej  oświadczenie


Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Klwów z 2020 r.