artykuł nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Klwów informuje, że od dnia 01 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowa opłata za odbiór odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klwów  została ustalona nowa:

  • Stawka opłaty za odpady  segregowane  wynosi 10,00 zł od jednej osoby miesięcznie.
  • W przypadku opłaty za odpady niesegregowane, stawka wynosi 20,00 zł.
  • Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odpady za domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane  na cele rekreacyjno - letniskowe wynosi 156,00 zł.
  • W przypadku opłaty za odpady niesegregowane, stawka wynosi 312,00 zł

Nowe deklaracje będą przyjmowane do dnia 16 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Klwów, pokój nr 2.