artykuł nr 1

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Klwów