artykuł nr 1

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2015 r.

 

  • Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Jacek Szambor  - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Małgorzata Kopczyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Marcin Szymański -  Kierownik Zamówień Publicznych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Anna Rokicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
  • Ewa Jędrasik- Kierownik USC   Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Klwów z 2015 r.