Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Piotr Papis - Wójt Gminy
Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy
Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy
Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym
Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
Halina Dwornik p.o. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie
Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie
Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie
Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych
Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska
Marcin Szymański - p.o. Kierownika Referatu Zamówień Publicznych
Grażyna Drabikowska
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman Sobczak - Przewodniczący Rady
Zygmun Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady
Danuta Oracz - Radny
Driusz Milczarski - Radny
Jarosław Rokicki - Radny
Adam Grzeszczak - Radny
Jarosław Lerka - Radny
Magdalena Stępień - Radny
Tadeusz Zalewski - Radny
Stanisław Jędrzejczak - Radny
Maria Pająk - Radny
Andrzej Gałek - Radny
Andrzej Przyborek - Radny
Tomasz Kucharski - Radny
Jerzy Sieczak - Radny
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy