artykuł nr 1

Dostępne kategorie:
Piotr Papis - Wójt Gminy
Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy
Katarzyna Rek - Skarbnik
Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym
Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie
Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie
Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie
Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych
Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman Sobczak - Przewodniczący Rady
Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady
Danuta Oracz - Radny
Driusz Milczarski - Radny
Jarosław Rokicki - Radny
Adam Grzeszczak - Radny
Jarosław Lerka - Radny
Magdalena Stępień - Radny
Tadeusz Zalewski - Radny
Stanisław Jędrzejczak - Radny
Maria Pająk - Radny
Andrzej Gałek - Radny
Andrzej Przyborek - Radny
Tomasz Kucharski - Radny
Jerzy Sieczak - Radny
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy