artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2024 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2024 r.

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Klwów z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2024 roku”Zarządzenie.pdf