artykuł nr 1

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.

artykuł nr 2

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.

artykuł nr 3

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.

artykuł nr 4

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.

artykuł nr 5

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.