artykuł nr 1

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006