artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Klwowie”.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanych